Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Bilde av vannledninger

Slik frigjør Strand kommune kapasitet i avløpsnettet

Strand kommune skal nå håndtere vann i separate vannledninger, for å unngå å rense allerede rent regnvann. Målet er å spare energi og å frigjøre kapasitet.

Illustrasjon: HIAS, Foto: Øyvind Haug

Avløpsvann kort forklart

Alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger kalles avløpsvann. Avløpsvann kan skilles mellom to typer; spillvann og overvann.

  1. Spillvann er alt vann som har vært brukt i husholdninger og næringsliv.
  2. Overvann er vann som kommer fra regn, snøsmelting og lekkasjer fra drikkevannsrør.

Felles ledning i dag

Strand kommune har i dag en felles ledning for spillvann og overvann. Dermed går både avløpsvann og regnvann inn i renseanlegget, som bruker store mengder energi på å pumpe og rense vannet.

Klimaendringer legger press på avløpsnettet

Klimaendringene vil føre til økte mengder nedbør i fremtiden, som legger ytterligere press på avløpsnettet. For å imøtekomme klimaendringene skal kommunen nå håndtere spillvann og overvann i separate ledninger.

Ved å separere overvann i egne ledninger, blir mengden vann til renseanlegg og pumpeanlegg mindre. Slik unngår de å rense det allerede rene regnvannet, og frigjør kapasitet i spillvannsnettet. Separasjonen av overvann vil spare store mengder energi.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune

Nøkkeltall

Utestående grønt lån:

2 424 113 kr*

Totalkostnad:

4 780 700 kr

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Kategori:

Vann og avløp

*= per 31.12.2021