Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Stjørdal kommune tenker bærekraft i alle nybygg

De siste årene har Stjørdal kommune investert stort innen helsebygg og skole. Kommunen reduserer årlig klimagassutslipp med 450 tonn CO2e.

På eller under budsjett

To nye skoler. Nytt omsorgssenter. Nytt helsehus. Innovative nybyggprosjekter har blitt ferdigstilt som perler på en snor de siste åra i Stjørdal kommune. Mange tenker kanskje at løsninger for å spare energi kan gi merkostnader. Men alle byggene i Stjørdal er levert på eller under budsjett. Også får de renterabatt på lånet. Men kanskje enda viktigere: kommunen reduserer årlig klimagassutslipp med 450 tonn CO2e.

Svært lavt energiforbruk på Stjørdal helsehus

På Stjørdal helsehus er energiforbruket lavt. Faktisk brukes kun en tredjedel sammenlignet med tilsvarende bygninger. Helsehuset kan skilte med solcelleanlegg, bergvarme og regnvannsgjenvinning. Regnvann fra taket samles opp og benyttes i sisternene. Spart nettovanns forbruk var hele 859 572 liter i 2022. Og bygget ble levert under budsjett.

Hvordan kommunen klarer å realisere de innovative byggene

Vi har spurt prosjektleder i Stjørdal kommune, Jan Torstein Ovidth, om hvordan de har kommet i mål med de energieffektive nybyggene uten budsjettsprekk.

Et sentralt punkt han peker på er samspillsentreprise som gjennomføringsmodell. Med samspillsentreprise etterstrebes en tidlig involvering og tett samspill med entreprenør for å unngå budsjettsprekk. Modellen går ut på å finne de beste løsningene sammen.

Det å være åpen for innspill, nye forslag fra entreprenør er avgjørende. På prosjektene i Stjørdal kommune har de kick-start der de begynner med å tenke grønt sammen. I tillegg etableres felles incentiver i gjennomføringsfasen.

Grønt innsalg til politikerne

Et avgjørende punkt for å velge miljøvennlige investeringer har vært økonomisjefens rolle og innsalg til politikerne.

Kommunalsjef for økonomi i Stjørdal kommune, Roar Størset, har presentert netto nåverdiberegninger på investeringene til politikerne. Nåverdiberegninger viser verdi av besparelser på både grønne lån og energiløsninger i byggets livsløp. Da er det enklere å forplikte politikere på kommunens overordnete mål som er «foregangskommune klima og miljø».

Hva kan andre kommuner lære av Stjørdal?

Samspillsentreprise er en god gjennomføringsmodell. Både for å unngå budsjettsprekk samt finne nye innovative løsninger. I tillegg er økonomisjefen en viktig pådriver for å få grønne lån; presentasjon av nåverdibesparelser over byggets livsløp, bidrar til at kommunestyret ser potensialet med klima- og miljøvennlige bygg.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune

Nøkkeltall

Ferdigstilte bygg

Fire

Totalt i grønne lån

880 millioner kroner

Årlig redusert CO2e

450 tonn

Antall budsjettsprekker

Null