Hopp til hovedinnhold
Foto: Illustrasjon/iStock

Tar grep mot stadige oversvømmelser

Kraftigere og hyppigere nedbør som følge av klimaendringer gir større utfordringer med overvann. Dette har innbyggerne i Bryne i Rogaland fått erfare.

Når nedbøren ikke finner veien ned i avløpet kan konsekvensene bli store for miljø, infrastruktur og i verste fall folks helse. Uten forebyggende tiltak kan dette bli svært dyrt. Bryne i Rogaland er et flatt område som har hatt problemer med vann- og avløpsinntrengning i kjellere og store oversvømmelser av jorder rett utenfor sentrum. Som svar på dette har Time kommune gjennomført omfattende investeringer i tiltak for å avlaste rørsystemene. Etablering av fordrøyningsanlegg og separering av avløpsvann er noen av tiltakene som er iverksatt for å håndtere overvannsproblematikken.

Klimatilpasningstiltakene Time kommune har igangsatt vil lønne seg økonomisk, samtidig som de bidrar til å ta vare på kommunens naturområder.  

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lån:

48 333 329 NOK*

Estimert renterabatt:

604 647 NOK

Totalkostnad:

210 000 000 NOK

Kategori:

Klimatilpasning

= per 01.04.2020