Hopp til hovedinnhold
Foto: tegn_3 og Elverum Vekst

Ydalir - Norges første nullutslippsnabolag

Et gammelt sandtak blir en ny bærekraftig bydel når Elverum må finne plass til nye innbyggere.

Bydelen har fått navnet Ydalir, som i norrøn mytologi er et sted i utkanten av Åsgard, hvor guden Ull hadde sin bolig. Ull var glad i å gå på ski og ville helt sikkert vært tilhenger av tiltak som begrenser utslipp og den globale temperaturøkningen. Ydalir er både nærme sentrum og skogen, og er tilrettelagt for gange og sykling fremfor bilkjøring. I tillegg til 700 boenheter for folk i alle livssituasjoner får bydelen både butikk og egen barnehage og skole som åpnet høsten 2019. Byggene er topp moderne og svært miljøvennlige.

Gjennom bruk av fremtidsrettet teknologi og materialer, helhetlig tenkning og miljøvennlige energi- og transportløsninger, er målet at Ydalir skal være en spydspiss innen grønn områdeutvikling i Norge. Elverum kommune og Elverum Tomteselskap AS står ikke alene bak utviklingen. Bydelen og byggene er pilot i Forskningssenter for nullutslippsområder i smart byer (FME ZEN), ledet av NTNU og SINTEF. Forskningssenteret arbeider for å fremskynde dekarborisering av den norske bygningsmassen. Utveksling av energi mellom bygg, miljøvennlig infrastruktur og hvordan byggene kan utnyttes som en ressurs i energisystemet er noen av temaene de jobber med. Ydalir er ett av sju nullutslippsområder som fungerer som innovasjonsarena og utprøvingsområde for forskningssenteret.

Utviklinga av Ydalir har bidratt til grønn kompetanseøkning, oppdrag hos lokalt og regionalt næringsliv og ikke minst en generell miljøbevissthet i kommunen. Skogkommunen Elverum er fremoverlent og inspirerer til å tenke nytt, grønt og effektivt – også i mindre kommuner. Områdeprosjekter som Ydalir er viktige bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lånt:

110 000 000 NOK*

Estimert renterabatt:

1 330 223 NOK

Areal prosjektet omfatter:

300 000 m2

Kategori:

Arealbruk og områdeprosjekter

*= per 01.04.2020