Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Lovlig låneformål

Foruten formål som har hjemmel i annen lov, eksempelvis lov om tros- og livssynssamfunn § 14, er følgende formål tillatt å lånefinansiere jf Kommuneloven:

§ 14-14

 • Refinansiering av eksisterende lån

§ 14-15

 • Investeringer i varige driftsmidler som skal eies av kommunen selv
 • Kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap som skal eies av kommunen selv
 • Driftskreditt/likviditetslån

§ 14-16

 • Tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen kommune på områder hvor kommunen har et lovpålagt ansvar
 • Tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av et selskap hvor kommunen har bestemmende innflytelse på områder hvor kommunen har et lovpålagt ansvar
 • Innfrielse av garantiansvar

§ 14-17

 • Lån til videre utlån, inkludert boligsosiale formål, når
  • lånet brukes til investeringer
  • låntaker ikke driver næringsvirksomhet
  • utlånet ikke innebærer vesentlig økonomisk risiko for kommunen (gjelder ikke lån til boligsosiale formål)