Hopp til hovedinnhold

Lån med obligasjonsvilkår, fastrente

Lån med obligasjonsvilkår, fastrente, er avdragsfrie lån og gir forutsigbare rentekostnader.

  • Løpetid 1-10 år
  • Fastrente
  • Lånet forfaller ved endt løpetid
  • En eventuell refinansiering krever administrativ oppfølging
  • Kan tilbys som grønt lån ved løpetid over tre år

Lånetypen er best egnet for gjeldsporteføljer hvor ulike låneprodukter benyttes. Lån med obligasjonsvilkår krever kompetanse og kapasitet i organisasjonen til å håndtere forfall av hovedstol og refinansieringer innenfor definerte risikorammer. 

 

 

Informasjon og vilkår

Løpetid 1 - 10 år
Rentefastsettelse Fast rente i hele lånets løpetid
Avdrag Avdragsfritt
Rentebinding 1 - 10 år
Mulighet for grønn rente Ved løpetid >3 år Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur
Renteberegningsmetode 30 / 360 dager
Oppsigelse av lån
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid
Gjeldsbrev