Hopp til hovedinnhold

Lån med obligasjonsvilkår, fast rente

  • Løpetid 1-10 år
  • Fast rente
  • Underliggende flytende rente
  • Refinansiering krever administrativ oppfølging

Lån med obligasjonsvilkår, fastrente, er lån med forutsigbarhet i rentekostnader, men uten avdrag og fleksibilitet. Lånetypen er best egnet for gjeldsporteføljer hvor ulike låneprodukter benyttes og for organisasjoner med kompetanse og kapasitet til å håndtere forfall av hovedstol og refinansieringer innenfor definerte risikorammer.

Med løpetid over tre år kan lånet kategoriseres som grønt lån.  

 

 

Informasjon og vilkår

Løpetid 1 - 10 år
Rentefastsettelse Fast rente i hele lånets løpetid
Avdrag Avdragsfritt
Rentebinding 1 - 10 år
Mulighet for grønn rente Ved løpetid >3 år Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur
Renteberegningsmetode 30 / 360 dager
Oppsigelse av lån
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid
Gjeldsbrev