Hopp til hovedinnhold

Lån med obligasjonsvilkår, flytende rente (FRN)

  • Løpetid 1-10 år
  • Fast marginpåslag i hele løpetiden
  • Underliggende flytende nibor-rente*
  • Ingen fleksibilitet til endringer i hovedstol eller avdrag underveis 
  • Refinansiering krever administrativ oppfølging

Lån med obligasjonsvilkår, flytende rente (FRN), er lån uten avdrag og fleksibilitet med tanke på endringer. Lånetypen er best egnet for gjeldsporteføljer hvor ulike låneprodukter benyttes og for organisasjoner med kompetanse og kapasitet til å håndtere forfall av hovedstol og refinansieringer innenfor definerte risikorammer.

Med løpetid over tre år kan lånet kategoriseres som grønt lån.

 

 

Informasjon og vilkår

Løpetid 1 - 10 år
Rentefastsettelse Fast marginpåslag mot NIBOR Fast margin, 1 - 10 år
Avdrag Avdragsfritt
Rentebinding 3 måneder
Mulighet for grønn rente Ved løpetid >3 år Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur
Renteberegningsmetode 30 / 360 dager
Oppsigelse av lån
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid
Gjeldsbrev