Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Lån med obligasjonsvilkår, flytende rente (FRN)

Lån med obligasjonsvilkår, flytende rente (FRN), er lån uten avdrag.

  • Løpetid 1-10 år
  • Fast marginpåslag i hele lånets løpetid
  • Underliggende flytende Nibor-rente*
  • Hovedstol er fast i lånets løpetid 
  • Lånet forfaller ved endt løpetid
  • En eventuell refinansiering krever administrativ oppfølging
  • Kan tilbys som grønt lån ved løpetid over tre år

Lånetypen er best egnet for gjeldsporteføljer hvor ulike låneprodukter benyttes. Lån med obligasjonsvilkår krever kompetanse og kapasitet i organisasjonen til å håndtere forfall av hovedstol og refinansieringer innenfor definerte risikorammer.

Informasjon og vilkår

Løpetid 1 - 10 år
Rentefastsettelse Fast marginpåslag mot NIBOR Fast margin, 1 - 10 år
Avdrag Avdragsfritt
Rentebinding 3 måneder
Mulighet for grønn rente Ved løpetid >5 år Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur
Renteberegningsmetode 30 / 360 dager
Oppsigelse av lån
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid
Gjeldsbrev