Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Nibor-tilknyttet lån

Nibor-tilknyttede lån er lange og fleksible og krever lite administrasjon.

  • God fleksibilitet og mulighet til å gjøre endringer i lånets løpetid
  • Flytende eller fast marginpåslag inntil ti år over Nibor *
  • Minimalt behov for løpende administrativ oppfølging
  • Mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng

Lån kan utbetales etter behov med muligheten for skreddersøm i opptrekk og nedbetaling. Lange lån bidrar til en enkel finansrapportering. 

Informasjon og vilkår

Løpetid Opptil 50 år Kan endres omkostningsfritt
Rentefastsettelse Fast eller flytende marginpåslag mot NIBOR 3 mnd
Avdrag Valgfritt, serie, annuitet eller avdragsfritt
Rentebinding 3 måneder
Mulighet for grønn rente Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur Kan tilpasses kundens behov
Renteberegningsmetode Faktisk / 360 dager
Oppsigelse av lån 14 dager varslingsfrist før termindato Omkostningsfritt
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer 14 dager
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid Omkostningsfritt
Gjeldsbrev