Hopp til hovedinnhold

Nibor-tilknyttet lån

  • God fleksibilitet og mulighet til endringer i lånets løpetid
  • Flytende eller fast marginpåslag over Nibor *
  • Minimalt behov for løpende administrativ oppfølging
  • Mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng

Nibor-tilknyttet lån er lange og fleksible og krever lite administrasjon. Du kan velge enten et flytende marginpåslag eller fast margin inntil ti år. Lån kan utbetales etter behov med muligheten for skreddersøm i opptrekk og nedbetaling. Samtidig krever dette lånet minimalt med løpende oppfølging, noe som bidrar til en enkel finansrapportering.

Med Nibor-tilknyttet lån er det mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng.

Se NIBOR-renta på referanserenter.no

Informasjon og vilkår

Løpetid Opptil 50 år Kan endres omkostningsfritt
Rentefastsettelse Fast eller flytende marginpåslag mot NIBOR 3 mnd
Avdrag Valgfritt, serie, annuitet eller avdragsfritt
Rentebinding 3 måneder
Mulighet for grønn rente Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur Kan tilpasses kundens behov
Renteberegningsmetode Faktisk / 360 dager
Oppsigelse av lån 14 dager varslingsfrist før termindato Omkostningsfritt
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer 14 dager
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid Omkostningsfritt
Gjeldsbrev