Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Pt-lån

Pt-lån er lange og fleksible lån og renten følger utviklingen til 3 mnd Nibor.

  • Stor fleksibilitet og mulighet for skreddersøm
  • Egnet som byggelån med mulighet for opptrekk
  • Minimalt behov for løpende administrativ oppfølging
  • Mulighet for grønt lån med renterabatt på 0,1 prosentpoeng 

Med bare 14 dagers varsel for nedbetaling er pt-lån spesielt godt egnet for å ha fleksibilitet i låneporteføljen, blant annet for å håndtere ekstraordinære avdrag på slutten av året.

Informasjon og vilkår

Løpetid Opptil 50 år
Rentefastsettelse KBN setter renten i takt med utviklingen i rentemarkedet for øvrig
Avdrag Valgfritt, serie, annuitet eller avdragsfritt
Rentebinding 14 dager
Mulighet for grønn rente Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur Kan tilpasses kundens behov
Renteberegningsmetode Faktisk / 365 dager
Oppsigelse av lån 14 dagers varslingsfrist Omkostningsfritt
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer 14 dager
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid Omkostningsfritt
Gjeldsbrev