Hopp til hovedinnhold

Pt-lån

  • Stor fleksibilitet og mulighet for skreddersøm
  • Egnet som byggelån med mulighet for opptrekk
  • Minimalt behov for løpende administrativ oppfølging
  • Mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng 

Pt-lån er lange og fleksible lån og renten følger utviklingen i den korte pengemarkedsrenten.  Muligheten for skreddersøm i både opptrekk og nedbetaling gjør lånet spesielt godt egnet som byggelån. Med bare 14 dagers varsel for nedbetaling er pt-lån spesielt godt egnet for å ha fleksibilitet i låneporteføljen, bl.a. for å håndtere ekstraordinære avdrag på slutten av året.  Lånet krever minimalt med løpende oppfølging, noe som bidrar til enkel finansrapportering

Med pt-lån er det mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng.

Informasjon og vilkår

Løpetid Opptil 50 år
Rentefastsettelse KBN setter renten i takt med utviklingen i rentemarkedet for øvrig
Avdrag Valgfritt, serie, annuitet eller avdragsfritt
Rentebinding 14 dager
Mulighet for grønn rente Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur Kan tilpasses kundens behov
Renteberegningsmetode Faktisk / 365 dager
Oppsigelse av lån 14 dagers varslingsfrist Omkostningsfritt
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer 14 dager
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid Omkostningsfritt
Gjeldsbrev