Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Budsjettrente

Budsjettrente er antatt fremtidig Niborrente pluss 0,6 prosent i påslag.

Budsjettere renter i kommuner og fylkeskommuner

I kommuner og fylkeskommuner kan variasjoner av fremtidig rente utgjøre store utslag på økonomien. Et godt anslag, kombinert med stresstesting av potensielle utfall, gir forutsigbarhet.

Anslag på budsjettrenter fremover

I KBN følger vi nøye med på Norges Banks anslag og deres rentebane. I tillegg følger vi med på anslag direkte fra rentemarkedet. Tidvis er Norges Banks anslag nokså like anslagene i rentemarkedet. Andre ganger er det en større differanse mellom anslagene.

Budsjettrentene vi offentliggjør er basert på markedsrenter (Nibor 3mnd) + 0,6 i påslag. Vi viser også hva Norges Banks forventning er om markedsrenten, basert på anslagene fra siste pengepolitiske rapport + 0,6 i påslag. Vi sitter tett på markedet og kommer tidvis med anbefalinger basert på våre data.

Ukentlig publisering av budsjettrente på høsten

Fra 1. oktober til 30. november publiserer vi ukentlig budsjettrenter. Du finner dem på denne siden.

Budsjetter fremtidige renter

Vi publiserer jevnlig nye anslag for budsjettrenter.

KBN Finans: Lag egne budsjett for renter og avdrag

Se siste rentewebinar