Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Styringsrente

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

KBN har webinar dagen etter hvert rentemøte

Vi følger Norges Banks rentebeslutninger tett. Dagen etter hvert rentemøte har vi webinar, hvor vi ser nærmere på rentebeslutningen og makrobildet fremover.

Meld deg på nyhetsbrev og bli invitert til neste webinar

Meld deg på nyhetsbrev og bli invitert til neste webinar

Vi sender ut invitasjon til webinarer i nyhetsbrev.

Se alle tidligere webinarer