Hopp til hovedinnhold

Lokale bygg og klima: Rehabilitering framfor riving?

Riving av bygg fører hvert år til store mengder avfall. Å bygge nytt kan føre til store utslipp av CO2 –både i produksjonen av de nye materialene og i bygg- og anleggsperioden.

26. mai 2021
09.00 - 10.00
Webinar
Gratis

    Kommuner og lokalt næringsliv setter hvert år opp mange nye bygninger – som barnehager, skoler, sykehjem, kulturhus, bibliotek, idrettshaller og næringsbygg. Men for å nå klimamålene må utslippene i bygg- og anleggssektoren synke - år for år. Hvordan kan kommuner gå fram for å vurdere rehabilitering framfor riving? Hvor store CO2-utslipp kan spares? Hvordan vil dette kunne slå ut rent økonomisk på kommuneøkonomien? Og: Hvordan gjennomføre et bra byggeprosjekt uten å rive og bygge nytt? Det er tema på dette webinaret som er et samarbeid mellom KBN og Norsk klimastiftelse.

    Innledere er Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Erik Osmundsen, styreleder i Norsk Gjenvinning og Anne Karin Sæther, FAU-leder ved Nesoddtangen skole som nå skal rehabiliteres framfor å rives.