Hopp til hovedinnhold

Kundeseminar i Møre og Romsdal

Velkommen til to lærerike dager på kundeseminar - i år på Storfjord hotell.

14. september - 15. september 2021
10.00 - 14.00
Skodje, Storfjord hotell
Gratis (overnatting ikke inkludert)

  Også i 2021 ønsker vi velkommen til kundeseminar! Vi håper at seminarene kan gjennomføres fysisk og har bestilt møtelokaler hvor gjeldende smittevernstiltak kan opprettholdes

  Endelig program er under utarbeidelse, men hovedfokuset i årets kundeseminar vil være disse områdene:

  1. Videre økonomisk utvikling nasjonalt og globalt – når kommer renteoppgangen?

  Tom Pehrsen gir status på effektene av korona,  gjenåpningen av samfunnet og hva slags globale utviklingstrekk som vil bli viktig framover. Hva slags renteutvikling kan vi forvente i årene framover?

  2. Rentestrategi og finansrapportering – slik gjør vi det hos oss

  Gjennom praktiske eksempler fra kundene legger vi opp til diskusjoner omkring hva som er fornuftige rentestrategier og en god finansrapportering.

  3. Bli ekspert i bruk av KBNs verktøykasse (KBN Finans og KBN Kundeportal)

  Vi fokuserer på områder etter ønsker fra deltagerne for å få bedre nytte av våre verktøy.

  4. Kostra-tall og presentasjon av KBNs kreditmodell for kunden

  Vi presenterer siste utvikling i kostra-tallene for regionen og vil samtidig gi en smakebit på nyutviklet løsning med økonomiske nøkkeltall.

   

  • Dag 1
   • Velkommen/hva er vi opptatt av i min kommune?
   • Makroøkonomi
   • Rentestrategi og finansrapportering – slik gjør vi det hos oss
   • Ny rentestrategi – hvordan gjør KBN det – presentasjon av nytt verktøy
  • Dag 2
   • Hvorfor velge grønn finansiering?
   • Kostra analyse
   • Bli ekspert på KBNs Verktøykasse (kom med innspill på hva nettopp du ønsker fokus på)