Hopp til hovedinnhold

Kundeseminar i Viken

Velkommen til en lærerik dag på kundeseminar i Vikersund.

03. september 2021
10.00 - 15.00
Tyrifjord hotell
Gratis

  Også i 2021 ønsker vi velkommen til kundeseminar! Vi håper at seminarene kan gjennomføres fysisk og har bestilt møtelokaler hvor gjeldende smittevernstiltak kan opprettholdes

  Endelig program er under utarbeidelse, men hovedfokuset i årets kundeseminar vil være disse områdene:

  1. Videre økonomisk utvikling nasjonalt og globalt – når kommer renteoppgangen?

  Tom Pehrsen gir status på effektene av korona,  gjenåpningen av samfunnet og hva slags globale utviklingstrekk som vil bli viktig framover. Hva slags renteutvikling kan vi forvente i årene framover?

  2. Rentestrategi og finansrapportering – slik gjør vi det hos oss

  Gjennom praktiske eksempler fra kundene legger vi opp til diskusjoner omkring hva som er fornuftige rentestrategier og en god finansrapportering.

  3. Bli ekspert i bruk av KBNs verktøykasse (KBN Finans og KBN Kundeportal)

  Vi fokuserer på områder etter ønsker fra deltagerne for å få bedre nytte av våre verktøy.

  4. Kostra-tall og presentasjon av KBNs kreditmodell for kunden

  Vi presenterer siste utvikling i kostra-tallene for regionen og vil samtidig gi en smakebit på nyutviklet løsning med økonomiske nøkkeltall.

   

  Vi kommer tilbake med mer detaljert program. Vi tilpasser også gjerne programmet ut ifra ønsker og behov!

  • Makroøkonomi
  • Rentestrategi 
  • Bli ekspert på KBNs verktøykasse
  • Gjeldsforvaltning lån og renter - diskusjon