Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

KBN Skolen II

Vi har fortsatt ledige plasser på KBN Skolen II. Meld deg på i dag.

27. april - 28. april 2023
10.00 - 14.30
Oslo
1500

KBN Skolen II er et tilbud for de som allerede har deltatt på KBN Skolen og for de som ønsker å få en enda dypere forståelse om gjeldsforvaltning.

Her kan du lese mer om KBN Skolen

Meld deg på ved å sende e-post til Torger Jonasen: tmj@kbn.com

10:00 Velkommen! 
Undervisningen foregår på Hotell Bristol begge dager. Læringsmål for kurset og presentasjonsrunde. 

10:15 Oppsummering fra KBN Skolen del 1
Renter, låneprodukter, kommuneloven, rentebinding og kapitalbinding. 

11:15 Finansreglement 
Vi ser på hvilke rammer som bør vurderes for styring av ulike gjeldsporteføljer. Lov og forskrift. Bør «durasjon» benyttes? Legg rammene inn i KBN Finans. 

12:00 Lunsj

13:00 Porteføljestyring og finansiell risiko 
Sammenligning og ulike tilnærminger. Stresstest, føringer på porteføljestyringen, egne regler for styring på forfallstruktur.  

14:00 På jakt etter den optimale gjeldsportefølje 
Avhandling av David Knezevic om svenske tilstander. Styring av gjeld og styring av renter. Vi trenger et rammeverk. 

15:00 Praktisk case og presentasjoner
Gruppearbeid. Bygge opp en gjeldsportefølje: Case, forklare valg, forslag på rapportering og finansiell kommunikasjon, forutsetninger om kommunens økonomiske handlingsrom, presentasjoner i plenum. 

16:15 Avrunding og oppsummering første skoledag

18:00 Middag på restaurant

09:00 Gjeldsstyring og finansiell risiko i KBN.
Kan det trekkes paralleller med kommuners forvaltning på samme område?
 
09:45 Kredittpåslaget
Forstå sammenheng mellom kredittpåslag og løpetid, og forstå hvordan/hva som påvirker kredittpåslaget over tid. Forstå mer om årsaksforhold bak makroøkonomisk situasjon. 

10:45 Klimarisiko og taksonomi

11:30 Praktisk bruk av KBN Finans
Utgangspunkt i temaer gjennomgått på dag 1. Registrering av kravene i finansreglement, lage egne rapporter, simulering av fastrente for å finne ut hvor stor fastrente kontrakt som må inngås før å oppnå ønsket rentebinding.
 
12:00 Lunsj 
 
12:30 Praktisk case og presentasjoner
Gruppearbeid med presentasjoner i plenum. 

14:00 Oppsummering og utdeling av diplom 

14:30 Avslutning og hjemreise 

KBN Skolen er et nyttig kurs for deg som jobber med økonomi i og gjeldsforvaltning i en kommune.

KBN Skolen er et todagers kurs der vi går igjennom viktige temaer rundt låneopptak og forvaltning av gjeld. Like viktig som det faglige er muligheten KBN Skolen gir til å bli kjent med andre som gjør det samme som deg.

Dette passer for alle kunder som vil lære mer om styring av gjeld, renter og finansiell risiko. Du vil få en bedre forståelse av sentrale begreper, låneprodukter, rammeverk og finansrapportering.

I tillegg lærer du å bruke gjeldsstyringssystemet, KBN Finans som vil gjøre jobben din enklere og mer oversiktlig. Det vil gi deg ny innsikt i din egen låneportefølje.

Med en bedre forståelse av din risiko og låneprodukter vil du tenke mer over egen strategi, reflektere over egne valg, og lettere se hva som passer for din kommune.