Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Hvordan skal kommunene nå sine klimamål?

KBN og Norsk klimastiftelse inviterer til diskusjon om skvisen kommunesektoren kan komme i når nasjonale og internasjonale hensyn til klima og naturmangfold skal kombineres med behovet for utvikling og næringsvirksomhet i eget lokalmiljø.

13. august 2024
10.00
Langbryggen 15 (1. etasje), Pollen, Arendal
Gratis

Klimautvalget 2050 som la fram sin rapport høsten 2023 foreslår blant annet at kommunens ansvar for omstillingen til lavutslippssamfunnet bør forankres i lov og at det blir lovpålagt å vedta og følge opp arbeid med utslippsreduksjoner og omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Miljødirektoratet peker i sin rapport "Klimatiltak i Norge - kunnskapsgrunnlag 2024" på at for å oppnå klimareduksjoner har kommunesektorens innsats stor betydning, men at med dagens virkemidler og rammebetingelser vil sektorens innsats fortsette å utvikle seg gradvis, men ujevnt rundt omkring i landet.

Kommunesektoren har et betydelig potensial i å kutte direkte utslipp og gjennom sin rolle som stor innkjøper stille krav til sine leverandører og deres utslipp. Hvilke krav bør sektoren sette til sine leverandører, hvordan kan dette måles og hvordan bør utviklingen følges opp i egen organisasjon?