Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

KBN Skolen I

Vi er i gang med å planlegge KBN Skolen i Oslo for 2024. Hold av datoene eller meld deg på nå, så er du sikret plass.

14. mars - 15. mars 2024
10.00 - 14.30
KS, Nationalteateret konferansesenter
1500

På KBN Skolen I lærer du hele prosessen fra innhenting av nye lån, til finansrapportering. Formålet er å få kjennskap til de viktigste temaene innen kommunal gjeldsforvaltning.

Her kan du lese mer om KBN Skolen

Meld deg på KBN Skolen

KBN Skolen er et nyttig kurs for deg som jobber med økonomi i og gjeldsforvaltning i en kommune.

KBN Skolen er et todagers kurs der vi går igjennom viktige temaer rundt låneopptak og forvaltning av gjeld. Like viktig som det faglige er muligheten KBN Skolen gir til å bli kjent med andre som gjør det samme som deg.

Dette passer for alle kunder som vil lære mer om styring av gjeld, renter og finansiell risiko. Du vil få en bedre forståelse av sentrale begreper, låneprodukter, rammeverk og finansrapportering.

I tillegg lærer du å bruke gjeldsstyringssystemet, KBN Finans som vil gjøre jobben din enklere og mer oversiktlig. Det vil gi deg ny innsikt i din egen låneportefølje.

Med en bedre forståelse av din risiko og låneprodukter vil du tenke mer over egen strategi, reflektere over egne valg, og lettere se hva som passer for din kommune.