Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Perspektivmeldingen 2024 - krevende tider for kommunene

Mange kommuner står overfor krevende økonomiske tider. Hva skjer når valgløfter møter økonomiske realiteter?

13. august 2024
11.00
Langbryggen 15 (1. etasje), Pollen, Arendal
Gratis

Perspektivmeldingen 2024 som var varslet oversendt til Stortinget før sommeren er utsatt til høsten. Det er imidlertid lite som tilsier at utfordringene skissert i de tidligere utgavene av meldingen har blitt mindre: 

  • Den lenge varslede eldrebølgen er her
  • Klimaendringene har gjort seg gjeldende
  • Omstillingen til lavutslippssamfunnet må akselereres
  • Etterslepet innenfor særlig vann og avløp og renovasjon er stort
  • Vi har en betydelig mangel på arbeidskraft, samtidig som en stor andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet

I tillegg har vi fortsatt høy inflasjon, rentekuttene lar vente på seg, lønnsveksten er høy og krigen i Ukraina er inne i sitt tredje år. 

Mange kommuner står overfor krevende økonomiske tider. Hva skjer når valgløfter møter økonomiske realiteter? Hvordan går det med velferdstilbudet når verken økonomi eller tilgang på arbeidskraft gjør at kommunene kan levere lovpålagte tjenester? 

Ordstyrer er Marianne Marthinsen