Hopp til hovedinnhold

Godt første kvartal

Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 561 millioner kroner i første kvartal mot 502 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes god underliggende drift og høy etterspørsel etter lånefinansiering gjennom kvartalet.

28.04.2017 / Nyheter

Vi er godt fornøyd med resultatet for første kvartal. Den underliggende driften er sterk slik de gode marginene viser. Et godt resultat er viktig for å sikre fortsatt kapitaloppbygging som følge av økte regulatoriske krav samt at vi bygger kapasitet til å møte lånebehovet hos våre kunder, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt i første kvartal på 360 millioner kroner, opp fra 257 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes god underliggende drift og sterk utlånsvekst gjennom kvartalet samt lavere urealiserte tap på finansielle instrumenter sammenliknet med første kvartal i 2016. Kvartalets urealiserte tap skyldes lavere kredittpåslag på bankens gjeld.

Utlån

Utbetaling av nye lån i første kvartal utgjorde 17,1 milliarder kroner mot 14,0 milliarder kroner i første kvartal 2016. Det har i kvartalet vært en god etterspørsel etter lån med ulik løpetid og bankens portefølje har vokst langs hele løpetidssegmentet. Kommunalbanken anser lån med lengre løpetid som sine kjerneprodukter. Samlet hadde Kommunalbanken en utlånsvekst på 3,4 prosent, mot 1,7 prosent i samme periode i fjor.

- Vi opplever at sektoren fortsatt har et betydelig investeringsbehov. Det har i kvartalet vært en rekke kunder som har valgt å refinansiere lån med kort løpetid i kapitalmarkedet over til lån med lang løpetid. Kommunalbankens særskilte funksjon som den viktigste tilbyder av lange lån blir da spesielt tydelig, sier Kristine Falkgård.

Godt innlånsmarked

Innlånsaktiviteten i første kvartal har vært høyere enn i tilsvarende periode i 2016 grunnet et større finansieringsbehov samt et mer positivt underliggende marked. Totalt er det utstedt obligasjoner for om lag 47 milliarder kroner.

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2017 var 16,67 prosent.  I første kvartal oppnådde Kommunalbanken en avkastning på egenkapital tilsvarende 12,57 prosent.

Last ned 1.kvartalsrapport 2017