Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

KBN goes green - på New Zealand

Når Kommunalbanken låner inn penger til norske velferds­investeringer i såkalte Kauri-obligasjoner på New Zealand, bidrar banken samtidig til gjenplanting av de majestetiske, men nesten utryddede Kauri-trærne. Så langt består «vår» skog av nesten 700 trær!

28.04.2017 / Nyheter
Coromandel Peninsula

En Kauri-obligasjon er en obligasjon utstedt i New Zealand-dollar av en utsteder som ikke hører hjemme på New Zealand, som for eksempel Kommunalbanken. Den har fått navnet sitt etter Kauri-treet, slik  for eksempel en kenguru-obligasjon er australsk, en samurai-obligasjon japansk, en panda-obligasjon kinesisk, en lønnetre-obligasjon kanadisk og en yankee-obligasjon er fra USA. På New Zealand har obligasjonene fått navn etter Kauri-treet- Kauri-treet har sin opprinnelse på New Zealand og er et av verdens største og lengstlevende trær. Det sies at det kan bli 2000 år, og i hjemlandet finnes det 600-800 år gamle trær. Kauritrærne har sine aner tilbake til juraperioden for 190-135 millioner år siden. Selv om de ikke er blant de høyeste trærne i verden, gjør diameteren at de er blant de mest voluminøse trærne på jorden, bare forbigått av de gigantiske redwood-trærne.

Uheldigvis har kauri-treet en stamme som vokser rett i tillegg til at den er høy og bred. Den var ideell som materiale i skipsindustrien, for jernbaneselskapene og naturligvis til husbygging, bare for å nevne noen eksempler. Så naturligvis ble store områder etter hvert snauhugget.

Før 1800 var Nordøya på New Zealand dekket av ca. 1,2 millioner hektar kauri-trær. I løpet av de neste 130 årene ble 99,7 prosent av skogsområdene med kauri-trær snauhugget og trevirket ble solgt som tømmer eller områder ble ryddet for å gi plass til gårdsdrift. Inntil begynnelsen av 1900-tallet gikk det med anslagsvis 236.000 kubikkmeter trevirke årlig. Trærne vokser svært langsomt. I en tett, naturlig voksende skog kan et kauri-tre stå på stedet hvil og ikke bli høyere enn et par meter på 40-50 år.

KBN in New Zealand

For å snu denne utviklingen ble Kauri 2000-organisasjonen etablert.  Målet var å markere starten på et nytt årtusen gjennom å plante 2000 kauri-trær på Nordøyas Coromandel-halvøy. Til nå har fondet overgått sitt eget mål med god margin og plantet over 45 000 kauri-trær på halvøya. Kauri 2000 er et ideelt fond med langsiktig mål om å gjenskape betydelige skogsområder med kauri-trær på det fredede området på Coromandel-halvøya. 

Bank of New Zealand (BNZ) er en av Kommunalbankens største motparter på New Zealand. I 2007 forpliktet BNZ seg til å støtte fondet gjennom å bidra med 100 kauri-frøplanter for hver Kauri-obligasjon banken utstedte. 

Så langt har BNZ bidratt med over 7 500 kauri-trær på vegne av det som kalles overnasjonale institusjoner, som Verdensbanken. Av de 7 500 trærne som BNZ har plantet, er 700 kauri-trær plantet på vegne av Kommunalbanken. Kommunalbanken ligger på tredjeplass på oversikten av institusjoner som har bidratt til beplantingen,tett på tyske Rentenbank  med 1100 trær og International Finance Corporation med 800 trær.  

Kommunalbanken deltok på en reise til Coromandel-halvøya med en rekke overnasjonale institusjoner for å markere 10-årsjubileet for den første Kauri-obligasjonsutstedelsen og kauri-treplantingen.

Selv om vi ble advart mot å ikke bli skuffet over størrelsen på trærne våre fordi de vokser så sakte, var det virkelig med stolthet vi leste Kommunalbankens navn på skiltet foran kauri-trærne våre. Det er flott å vite at arbeidet vi gjør som langsiktig finansiell partner for norske kommuners velferdsinvesteringer har en positiv effekt også på den andre siden av jordkloden. 

Kommunalbanken har vært aktiv utsteder i New Zealand-markedet i over ti år nå. Ikke bare har dette markedet bidratt til at vi kan tilby norske kommuner gunstig finansiering, men vår New Zealand dollar-utstedelse tjener ytterligere to formål: Utstedelsen bidrar til klimaforbedringer og den bringer tilbake et gammelt og majestetisk treslag som har spesiell betydning for maoribefolkningen i New Zealand.