Hopp til hovedinnhold

KBN utvnevner grønn komité

Kapital er en viktig råvare i det grønne skiftet, men det er også kunnskap. Kommunalbanken har samlet viktige aktører fra klimaforskningen, kommune­sektoren, miljøorganisasjoner og statens virkemiddelapparat for å finne ut hvordan vi sammen kan få mest mulig klima-effekt for pengene.

08.05.2017 / Nyheter

Kommunalbanken ønsker å være en drivkraft for det grønne skiftet i norske kommuner. Vi har tilgang på kapitalen et slikt skifte trenger, og nå vil vi også samle kompetanse om klima og kommunene, slik at vi kan innrette innsatsen vår bedre. Resultatet er Kommunalbankens grønne komité. Komiteens viktigste oppgave er å gi råd om bankens grønne rammeverk og kriteriesett for grønne utlån.

Første møte 28.april

Komiteen møttes første gang i Oslo fredag 28. april. Formålet med møtet var hovedsakelig å bli kjent med hverandre og med Kommunalbankens rolle som innlåner i grønne obligasjoner som tilbyder av rimelige, grønne lån.

Komiteens sammensetning

Kommunalbankens grønne komité består av avdelingsdirektør for samferdsel, plan og miljø i KS, Kjetil Bjørklund, seniorforsker Kristin Linnerud fra CICERO Senter for klimaforskning, seniorrådgiver for finans, internasjonalt og politikk Lene Westgaard-Halle og rådgiver transport og storby fra ZERO, Jenny Skagestad, konsulent i Klimaetaten i Oslo kommune, Anders Brage Mikkelsen og Enovas utviklingssjef for industri, transport og ny teknologi, Rune Holmen. Fra Kommunalbanken bidrar administrerende direktør Kristine Falkgård, utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik, kommunikasjonsdirektør Tor Ole Steinsland og miljø- og bærekraftrådgiver Torunn Brånå.

Har du spørsmål eller innspill til Kommunalbankens grønne komite, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Tor Ole Steinsland.