Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Foreløpige budsjettrenter for perioden 2019 - 2022

Etter at vi presenterte foreløpig budsjettrenter for 2019-2022 før sommeren, er renteforventningen tilnærmet uforandret.

27.08.2018 / Nyheter

Dette skyldes lavere vekstforventninger i Europa og USA. På den annen side har inflasjonsforventningene i USA kommet opp, slik at i sum er det små endringer, men endringene er litt ned.

Endelige forslag til budsjettrenter for perioden 2019 – 2022 kommer i etterkant av Norges Banks rentemøte 20. september. Her vil Norges Bank sannsynligvis komme med renteøkning på 0,25 prosent. Dette ble informert om av Norges Bank etter styremøte nå i august, og rentemarkedet har priset inn dette med 100 prosent sannsynlighet.

Norges Bank legger samtidig også frem ny pengepolitisk rapport med et nytt anslag på utvikling i styringsrenten. Endelige budsjettrenter vil da ta utgangspunkt i de anslag som Norges Bank kommer med i denne rapporten.

Vi deler opp budsjettrentene i følgende bestanddeler:

  • Norges Banks egne anslag på styringsrentene
  • Nibor-påslag over styringsrenten
  • Kredittmargin, uttrykt ved Kommunalbankens marginpåslag for Nibor-lån.

For 2022 er det kun markedsrentene som er tilgjengelig som anslag på Nibor, derfor legges den til grunn. I tabellen viser vi samtidig forventet Nibor-rente fra Statistisk Sentralbyrå og markedsrentene, samt budsjettrenter som ble foreslått i mai.

Anslag Nibor 2018