Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kommunalbanken til Arendalsuka

Som Norges største finansinstitusjon for kommunal sektor er det naturlig for Kommunalbanken å delta på Arendalsuka. Arendalsuka er en fin arena for oss til å møte kommune- og rikspolitikere, samfunns- og næringsliv og folk til samtale og debatt om hvordan vi best kan legge til rette for trygg og sikker finansiering av velferden.

09.08.2018 / Nyheter

Denne gangen inviterer vi og våre samarbeidspartnere til tre arrangementer i løpet av tirsdag og onsdag. Arrangementene er selvsagt åpne og gratis for alle og vil også bli streamet på nett. 

Tirsdag 14. august

Tirsdag morgen inviterer vi til gratis frokost og arrangementet Eldrefloka – hvordan sikrer vi bolig til eldre uten å sprenge budsjettet? sammen med Husbanken. Her møtes stortings- og lokalpolitikere, boligbyggersiden og finansieringssiden til samtale om hvordan man løser denne utfordringen uten at kommunene går konkurs.

Samme ettermiddag bytter vi lokale, samarbeidspartner og tema. På arrangementet Ekstremvær – ekstreme kostnader har vi satt sammen et bredt og kompetent panel som skal diskutere klimarisiko i kommunene. Hva kan vi forvente oss, hvordan forbereder vi oss, hvem har ansvaret og hvem skal betale for klimatilpasning eller mangelen på dette? Vi innleder med caset København som fikk skader for én milliard euro i løpet av to timer med ekstremregn i 2011, og får videre lære om erfaringer og tiltak fra en stor (Oslo) og en liten (Eid) kommune samt om det nasjonale beredskapsarbeidet. Arrangementet er et samarbeid mellom Kommunalbanken, CICERO og Norsk klimastiftelse.

Onsdag 15. august

Onsdag er den store finansdagen i Arendal, og vi starter ballet med Grønn finansmorgen – kan finansbransjen være pådriver for grønn omstilling i samarbeid med ZERO. Her serverer vi gratis frokost og diskuterer muligheter og utfordringer for finansbransjen i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Finans Norge og de store bankene sitter i panelet og er parat til å svare på kritiske spørsmål fra salen.

Fra Kommunalbankens side deltar blant andre Kristine Falkgård, administrerende direktør, Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør og Sigbjørn Birkeland, kapitalmarkedsdirektør. De vil holde  innledninger eller delta i panelsamtaler på våre ulike arrangementer.

Vi håper arrangementene våre er av interesse og at flest mulig tar turen innom for faglig påfyll, innspill eller en prat.

Vel møtt på Arendalsuka!