Hopp til hovedinnhold

Lavere gjeldsvekst og mindre kortere gjeld i Kommune-Norge

De siste tallene fra SSB bekrefter Kommunalbankens estimat før årsskiftet om fallende vekst i kommunenes gjeld. I tillegg taper kort finansiering fortsatt terreng.

02.02.2018 / Nyheter

Onsdag denne uken  kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser utviklingen i kommunenes gjeld, målt ved kredittindikatoren K2. Sektorens utestående gjeld er på 479,5 milliarder kroner, opp 22,3 milliarder kroner gjennom 2017. Det tilsvarer en årlig vekst på 4,9 prosent i den innenlandske gjelden. Det er den laveste gjeldsveksten i sektoren siden 2002 da gjeldsveksten var på 2,56 prosent. 

 – Våre estimat før årsskiftet om fortsatt fallende gjeldsvekst bekreftes. Vi tror at denne reduksjonen i all hovedsak skyldes at kommunene har brukt mer egenkapital ved investeringer og bruk av ubrukte lånemidler. For 2018 ser vi for oss et investeringsnivå på samme nivå som de siste to årene, sier utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i Kommunalbanken.

Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i KBN. 

Sesongvariasjonene gjennom 2017 ser ut til å være relativt like de to siste årene, med de større låneopptakene i første og fjerde kvartal.

Mindre kortsiktig gjeld

Kort finansiering har tydelig fått ett skudd for baugen, og faller som andel av utestående gjeld i sektoren. Ved årsskriftet utgjorde sertifikater om lag 13% av utestående gjeld, og samlet vekst for både obligasjoner og sertifikater ligger under sektorens samlede gjeldsvekst.

– Vi ser at trenden med en økning i lån med lengre løpetider fortsetter. Etter flere år med sterk vekst i bruk av kort finansiering velger flere kunder lån med lengre løpetider. Det mener vi er viktig for å redusere refinansieringsrisiko og få mer forutsigbarhet som låntaker, sier Prestvik.

Om Kommunalbanken

Kommunalbanken er den største finansielle partneren til kommunesektoren og tilbyr lån til viktige velferdsinvesteringer i hele Norge. Med mer enn 400 milliarder kroner i forvaltningskapital er Kommunalbanken blant landets største finansforetak. Vi er rundt 80 ansatte og holder til sentralt i Oslo.