Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Rentebinding, kapitalbinding og KBN Finans

– Ved et nytt låneopptak er det verdt å se på formuleringene i vedtaket, retningslinjene i finansreglementet og gjøre en vurdering av hvor ofte dere ønsker å refinansiere lånet, sier Torger M. Jonassen til de 20 deltagerne på KBNskolen i juni mot slutten av første kursdag.

26.06.2018 / Nyheter

Etter en hilserunde hos Kommunalbanken, er vi samlet i KS’ lokaler i Oslo sentrum, hvor KBNskolen arrangeres for andre gang. Der har vi gått gjennom rammeverk for låneopptak, makrorenter og spist en bedre lunsj. Nå er gruppen i gang med å se på hvilke muligheter som finnes ved låneopptak.  

– Et tips er å unngå refinansiering i feriemåneder. For øvrig burde valg av finansiering gjøres på grunnlag av fleksibilitet på avdrag og utbetalinger, kapasitet til å følge opp refinansieringer, løpetid på lån vs. pris og marginpåslag, deres behov for forutsigbarhet og krav om flere lånekilder, fortsetter Torger.

Sammen med Lars Ludvigsen og Lars M. Bekkelund, alle kundekontakter i Kommunalbanken, har han stått for utformingen og gjennomføringen av de to kursdagene. Målet er å bidra til økt kompetanse om gjeldsforvaltning og finansiell risiko, samt gi en grundig innføring i bruk av KBN Finans.

Gjeldsforvaltning og KBN Finans

 – Jeg har fått en bredere forståelse av rammeverket som ligger til grunn når kommunene skal finansiere sin virksomhet, og det ble gitt en innføring i de alternative finansieringsmulighetene som Kommunalbanken kan tilby, oppsummerer Knut Korvald, rådgiver i økonomienheten i Kongsvinger kommune.

Som relativt nyansatt, meldte han seg på KBNskolen for å få en bedre forståelse av Kommunalbankens tilbud. For Ann H. R. Ebeltoft, økonomisjef i Bykle, var det mer kunnskap om gjeldsforvaltning og KBN Finans, Kommunalbankens gjeldsforvaltningsverktøy, som lokket:

– KBNskolen virket som et lavterskeltilbud for oss som ikke har så mye kunnskap om gjeldsforvaltning, og en mulighet til å bli oppdatert på KBN Finans og generelt om låneopptak, sier hun.

Og hun er ikke alene om å ville lære mer om KBN Finans. Dag to er derfor viet i sin helhet til å jobbe med praktiske oppgaver i verktøyet og gjennomføre ulike typer analyser og hente ut rapporter.

– Vi vet at KBN Finans har mange funksjoner som kan gjøre det lettere for kommuner og fylkeskommuner å forvalte gjelden sin, analysere porteføljen og rapportere på den til for eksempel de folkevalgte. Bøygen for mange vi snakker med er å komme i gang med å bruke verktøyet og bli trygg på hvordan det fungerer og hvordan det kan erstatte dagens excel-ark, sier Lars M. Bekkelund, som står for store deler av gjennomgangen under dag to.

Fjorårets kundeundersøkelse viste nemlig at de av kundene til Kommunalbanken som bruker KBN Finans også er mest fornøyde. Og basert på tilbakemeldingene er det fordi det er et veldig nyttig verktøy.

– Derfor vil vi fremover blant annet jobbe med å vise ulike funksjonaliteter i korte opplæringsfilmer som vi deler på nettsiden vår og i nyhetsbrevet, forklarer Lars.

Anbefales - helt klart!

Etter to intensive dager i Oslo, inkludert middag på Klostret, avsluttes dag to med en oppsummering og utdeling av diplom til deltagerne. Men før de setter kursen hjemover må vi spørre om kurset er verdt å anbefale til andre.

– Jeg vil helt klart anbefale KBNskolen til andre økonomirådgivere i Kommune-Norge da dette gir deg en god innføring i tilbudet som Kommunalbanken har, samtidig som du får en generell innføring i finans- og gjeldsforvaltning i en kommune. Mulighetene som ligger i analyse og rapportering i KBN Finans er alene god nok grunn til å delta på kurset, konkluder Knut.

Annette Rinde Moe som jobber ved økonomikontoret i Farsund kommune er enig:

 – Klart jeg vil anbefale dette. Det var faglig nyttig og i tillegg har vi møtt alle disse flotte menneskene som har holdt kurset for oss. Jeg fikk også truffet ansatte fra andre kommuner og kan lettere kontakte dem senere for å samarbeide og dra nytte av hverandre.

Har du lyst til å være med på neste runde av KBNskolen? Ta kontakt med din kundekontakt. 

KBN Skolen
KBN Skolen
Diplomet utdeles på KBN Skolen