Hopp til hovedinnhold

Stabil finansiell utvikling

De foreløpige KOSTRA-tallene fra SSB viser at kommunene økte gjeldsgraden noe, reduserte driftsresultatet og økte disposisjonsfondene i fjor sammenlignet med 2016.

19.03.2018 / Nyheter

– Økningen i gjeldsgraden fra 83,1 prosent til 83,6 prosent er beskjeden sammenlignet med hva veksten i investeringene skulle tilsi. Det er fordi kommunene har redusert andelen av investeringene som finansieres med lån, fra 59,4 prosent til 56, 9 prosent. Samtidig ser vi en økning i disposisjonsfond som andel av brutto driftsinntekter fra 8,3 prosent til 10,0 prosent. Det kan ses på som en forbedring av kommunenes finansielle stilling, sier Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken.

Figur: Alle kommuner uten Oslo, Kilde SSB kostra.

Variasjoner i resultatene

Som vanlig er det stor variasjon mellom kommunene. Av kommunene som har levert tall innen fristen, er det kun 287 kommuner som når anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg om et netto driftsresultat på 1,75 prosent. I 2016 var det 347. Det er også en markant økning i antallet kommuner som rapporterer negativt driftsresultat sammenlignet med 2016, fra 19 til 46.

 - Variasjonen er like stor når det gjelder gjeldsgrad. I fjor var det en tendens til at færre kommuner endte i kategorien lav gjeldsgrad, og denne trenden fortsetter i 2017. Det er nå mindre enn 40 prosent av kommunene som kan rapportere om en gjeldsgrad under 70 prosent, sier Prestvik.