Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Vellykket Arendalsuke

Kommunalbanken takker samarbeidspartnere, paneldeltakere, frammøtte og seere for vel gjennomførte arrangementer i Arendal forrige uke. Her kommer en kort oppsummering og muligheten til å se opptak av debattene.

27.08.2018 / Nyheter
Eldrefloka

Tirsdag morgen inviterte Kommunalbanken og Husbanken til debatt om hvordan vi løser eldrefloka. Med en aldrende befolkning må vi finne gode løsninger som sikrer at flere eldre kan bo i en egen bolig lengst mulig. Dette har stor økonomisk betydning også for kommunene De må unngå at ellers friske eldre må plasseres på eldrehjem fordi de ikke klarer seg i egen bolig.

I panelet satt Arbeiderpartiets og Høyres boligpolitiske talspersoner på Stortinget, Thor Eek fra Norske Boligbyggelags Landsforbund, Tone Midttun fra Husbanken, Lars Strøm Prestvik fra Kommunalbanken, og Gro Anita Mykjåland som delte av sine erfaringer fra Iveland kommune hvor hun er ordfører.

Lars S. Prestvik under Arendalsuka

Lars S. Prestvik under Arendalsuka

Debatten kan du se her.

En kort oppsummering av debatten mellom Arbeiderpartiets og Høyres boligpolitiske talspersoner kan du se her.

Ekstremvær – ekstreme kostnader

Flom i 2017 ble avløst av tørke i 2018. Klimaendringene byr på stadig større utfordringer for norske kommuner. I samarbeid med CICERO og Norsk klimastiftelse inviterte vi klimaetaten i København for å innlede om deres arbeid med klimatilpasning etter ekstremregnet i 2011 og fulgte opp med eksempler fra Eid og Oslo kommune. Spørsmålene vi stilte var: Er vi forberedt? Hvilke tilpasninger gjøres? Hvem skal betale for klimatilpasning og hvem skal betale for mangel på klimatilpasning?

I panelet satt Cecile Daae fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Robert Steen, byråd for finans Oslo kommune, Alfred Bjørlo, ordfører Eid kommune, Ivar Martinsen fra IF, Lykke Leonardsen fra København kommune, Kristina Alnes fra CICERO og Lars Strøm Prestvik fra Kommunalbanken

Debatten kan du se her.

Grønn finansmorgen

Målene i Parisavtalen vil kreve enorme investeringer og finansbransjen kan spille en nøkkelrolle i å muliggjøre disse investeringene. Vi stilte spørsmål om hvilke muligheter og utfordringer som ligger i omstillingen til et lavutslippssamfunn, hvordan er norske finansinstitusjoner posisjonert, hvordan kan næringen bli en pådriver for grønn omstilling og hvilke konkrete planer har de ulike finansinstitusjonene?

Arendalsuka2018

For å besvare disse spørsmålene samlet vi Idar Kreutzer fra Finans Norge, Thina Saltvedt fra Nordea, Marius Holm fra Zero, Sigbjørn Birkeland fra Kommunalbanken, Ben Powell fra SEB, Hanne Iversen Rye fra SpareBank 1 Forsikring og Anne Margrethe Mellbye Platou fra DNB. Arrangementet var et samarbeid med ZERO.

Debatten kan du se her.

Kommunalbanken takker for denne gang og ønsker på gjensyn til våre arrangementer på neste Arendalsuke.

Arendalsuka2018-2