Hopp til hovedinnhold

Utviklingen i fastrenter gjennom 2019

Rentesatsene har endret seg, men hvorfor?

25.09.2019 / Nyheter

Lån med fast rente tar utgangspunkt i swaprentene for den aktuelle løpetid og en kredittmargin tilpasset lånets lånetid. Det enkelte lån vil ha forskjellig kredittmargin, avhengig av løpetid på den faste renten, men beskrivelsen av bevegelsene vil bli ivaretatt gjennom kun å belyse swaprenten. Når en sammenligner prisen på et derivat med et fastrentelån så vil forskjellen utgjøre kredittmarginen som et derivat ikke inneholder.

Fra en topp høsten 2018 falt fastrentene frem mot årskifte 2018/2019. Gjennom vinteren 2019 var det ikke store endringer i nivået på fastrentene, men fra mai 2019 startet et markert fall i disse rentesatsene. Dette fallet er drevet av utenlandske makro og geopolitiske faktorer.

Makroøkonomiske faktorer:

  • Lavere vekstanslag for amerikansk økonomi
  • Lavere vekstanslag for europeisk økonomi og da spesielt for Tyskland
  • Lavere vekstanslag for Kinesisk økonomi


Geopolitiske faktorer:

  • Handelskrig USA – Kina
  • Brexit
  • Manglende reformer i EU

Som beskrevet over kommer fallet i lange fastrenter fra utenlandske forhold. Norske forhold trekker isolert i motsatt retning fordi vi har fortsatt økonomisk vekst, forventning om inflasjon på eller litt over målet, og forventning om reallønnsvekst for det neste året. Men etter 2020 peker det ned også for Norge. Det forventes en reduksjon i investeringsnivå, særlig innenfor oljeindustrien og at finanspolitikken vil bli mindre ekspansiv. Pengepolitikken bidrar til høyere renter enn våre handelspartnere og vil derfor legge press ned på de lange rentene.

Resultatet av fallet var at vi fikk historisk lave renter rundt midten av august med 5 år swaprente (før kredittpremie) på  1,45% og 10 års swaprente (før kredittpremie) på 1,42%. Etter det har markedet korrigert noe opp igjen og ligger i dag 5 år på 1,62% og 10 år på 1,60%. Til tross for en oppgang de siste ukene er nivået fortsatt klart lavere enn toppen fra april 2019 5 år 1,98 % og 10 år 2,17 %. Det er verdt å bemerke at swapkurven nå er fallende og tilnærmet flat fra 5 års løpetid og utover.

Tabellen under viser våre fastrentelån, inklusive kredittmargin som øker med løpetiden, på standard låneprodukt (i%):

 

3 år

5 ÅR

7 år

10 ÅR

Nominell

2,26

2,21

2,23

2,23

Effektiv

2,27

2,21

2,24

2,24

 

Ved bruk av KBN Finans vil markedsrentene (swaprentene) automatisk lastes inn og ligger tilgjengelig under fanen Marked. Disse kan da brukes for å indikere fastrenter, men uten marginpåslag, på løpetider en selv bestemmer.