Hopp til hovedinnhold

Godt resultat for tredje kvartal

KBN hadde netto renteinntekter på 476 millioner kroner i tredje kvartal mot 419 millioner i samme periode i 2018. Utlånsmarginene holder seg stabile og gir tilfredsstillende inntjening. Grønne utlån vokser mest i utlånsporteføljen.

31.10.2019 / Nyheter

Resultat etter skatt ble 373 millioner kroner i tredje kvartal, mot 125 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes urealiserte gevinster på finansielle instrumenter i tredje kvartal 2019 sammenliknet med urealiserte tap i tilsvarende kvartal i fjor.

- Vi er godt fornøyd med å levere stabile resultater i en periode med økt usikkerhet i internasjonale kapitalmarkeder og sterk konkurranse i markedet for lån til kommunal sektor, sier administrerende direktør, Kristine Falkgård.  

Grønne lån vokser mest

KBNs utlånsportefølje vokste med 3,2 milliarder kroner, tilsvarende 1,0 prosent i kvartalet, mot 0,9 prosent i samme periode i 2018. God etterspørsel etter grønne lån på bidro alene med en vekst på 800 millioner. Grønne utlån som finansierer klimavennlige prosjekter i kommunesektoren, viser en vekst på 11 prosent så langt i 2019.

- Veksten i våre grønne utlån er veldig gledelig. Vi har jobbet målrettet for å oppmuntre kommunene til å investere i klimariktige prosjekter, og ser nå at etterspørselen etter våre grønne lån med rabatterte rente vokser raskere enn ordinære utlån, sierFalkgård.

Ved utgangen av august er gjeldsveksten i sektoren (K2) på 3,7 prosent hittil i år, tilnærmet uendret fra samme periode i 2018. Kommunenes investeringsaktiviteter er særlig relatert til skoler,  eldreomsorg samt vann og avløp, og mye av dette har en tydelig klimaprofil.

Solid likviditet

Innlånsaktiviteten i tredje kvartal 2019 har vært betydelig lavere enn tilsvarende periode i 2018 grunnet solid likviditet og svakere norsk krone gjennom perioden. Totalt er det utstedt obligasjoner for om lag 3,6 milliarder kroner fordelt på 13 låneopptak, mot om lag 19 milliarder kroner samme periode 2018.

KBN innretter sin virksomhet slik at myndighetsbaserte kapitalkrav er oppfylt.  Ved utgangen av tredje kvartal var ren kjernekapitaldekning på 17,6 prosent, en kjernekapitaldekning på 20,4 prosent og en totalkapitaldekning på 23,0 prosent. KBNs uvektede kjernekapitalandel var 3,5 prosent per 30. september 2019.

Last ned KBNs 3.kvartalrapport her