Hopp til hovedinnhold

Lån i KBN ved kommunesammenslåing

Flere lurer på hva som skjer med lånene kommunen har i KBN ved en kommunesammenslåing. Her er en liten veiledning som vi håper besvarer noen av spørsmålene.

18.12.2019 / Nyheter

Praktisk gjennomføring

Kontinuitetsprinsippet

Det overordnede prinsippet vil være at et kontinuitetsprinsipp legges til grunn ved sammenslåing av kommuner. Det vil si at den nye sammenslåtte kommunen overtar automatisk alle avtalene fra den gamle kommunen sammen med alle rettigheter og forpliktelser. For lån i KBN betyr det at eksisterende låneavtaler overtas av den nye kommunen og eksisterende rentebetingelser videreføres. Lånenummer beholdes også. Det samme prinsippet legges også til grunn for de garantiforpliktelsene kommunene har vedtatt.

Så snart som mulig over nyttår vil KBN sende ut et brev til alle de nye kommunene med oversikt over lån og garantier. Dette brevet må ordfører eller annen person med rette fullmakter signere og returnere. På denne måten får KBN en bekreftelse fra den nye kommunen på at de er kjent med de forpliktelsene de har ovenfor KBN.

Selskaper

Husk også at eierandeler i IKS’er og AS’er vil kunne bli endret og dette er informasjon kommunene er forpliktet til å orientere oss om. Send oss derfor nye selskapsavtaler så snart disse er vedtatt på nytt.

Terminer og ikke benyttede lånerammer

Terminer som forfaller i 2019 må betales i 2019 av den gamle kommunen. Lån med termin over nyttår hvor rentekostnaden skal fordeles mellom gammel og ny kommune, betales av ny kommune. Årsoppgaven KBN sender ut i starten av januar  vil være grunnlaget kommunene har for eventuelt å fordele kostnader mellom gammel og ny kommune. Har kommunen fått innvilget et lån, men ikke trukket opp hele beløpet, må det gjøres før nyttår. Alternativt må innvilget beløp reduseres slik at de ubenyttede rammene fjernes før sammenslåing.

Tips før sammenslåing

I den grad det er mulig kan det være hensiktsmessig å samkjøre låneporteføljene i forkant av sammenslåingen for å kartlegge konsekvenser av for eksempel eksisterende fastrenteavtaler, terminstruktur og forfallstruktur. Til dette vil KBN finans være et godt hjelpemiddel. Dersom man ser for seg en større gjennomgang og restrukturering av den nye sammenslåtte porteføljen etter sammenslåingen, kan det være hensiktsmessig å inngå avtale om pt rente for nye lån og la eventuelle fastrenten også gå over til pt rente. På denne måten ivaretas stor grad av fleksibilitet som gjør restruktureringen lettere. På grunn av høy aktivitet i november og desember ber vi om at eventuelle endringer i dagens portefølje gjøres i første halvdel av november.