Hopp til hovedinnhold

Ny renteendring og pengepolitisk rapport fra Norges Bank

Torsdag 20.juni økte Norges Bank økte styringsrenten fra 1 til 1,25 %. Dette var en varslet renteøkning og markedene hadde fullt ut tatt høyde for denne økningen. Norges Bank har siden de startet med å øke rentene i fjor satt den opp med 0,75 prosentpoeng.

21.06.2019 / Nyheter

I begrunnelsen for økningen ble det lagt vekt på særnorske forhold, som økte boligpriser, lav arbeidsledighet, kapasitetsutnyttingen er litt over normalt nivå, og sist men ikke minst, er prisveksten høyere enn inflasjonsmålet på 2 %.

Figur 1.1c KPI 2019

Norges Bank fremhever at norske forhold isolert tilsier høyere renter, men at utenlandske forhold, som vekstutsikter, inflasjonsforventninger og utenlandske rentenivåer trekker motsatt vei. Dette blir da en særnorsk renteoppgang, og usikkerheten rundt endringene for kronekursen er derfor stor. Skulle norske kroner styrke seg, vil det legge begrensninger for videre renteoppgang i Norge og en slik kronestyrkelse vil også dempe veksten i inflasjon. Skulle derimot kronekursen forbli rundt dagens nivå vil det øke sannsynligheten for videre renteoppgang.

Figur 1.8 Renter 2019

Norges Bank la også fram nye anslag for videre utvikling i styringsrenten gjennom ny utgave av Pengepolitisk rapport. Norges Bank viser her til at neste renteoppgang mest sannsynlig vil være i september og ikke desember som markedet har trodd. I 2020 ser Norges Bank for seg ytterligere 1 renteoppgang.

Figur 1.1a Styringsrenten 2019

Skulle dette inntreffe vil Norges-Bank ha økt renten til 1,75 % i løpet av 2022 og da i samme tidsrom som våre viktigste handelspartnere forventes å ha hatt uforandret til fallende renter.

Om neste økning kommer i september, vil det være et klart signal fra sentralbanken at de vektlegger norske økonomiske faktorer sterkere enn utenlandske økonomiske faktorer, og at de er villige til å føre en særnorsk renteoppgang.