Hopp til hovedinnhold

Velkommen til våre nye nettsider

Vi har i lansert nye nettsider, i tillegg til ny visuell profil og logo.

29.11.2019 / Nyheter

Et sentralt element i den nye profilen er at KBN skal være en virksomhet som setter bærekraft høyt. I høst vedtok styret strategien "Bærekraftig samfunnsbygger", med et eget punkt om at bærekraft skal gjennomsyre måten vi driver vår virksomhet på. Det forplikter, men gir samtidig tydelige rammer for arbeidet fremover.

Med vårt nye slagord "Vi finansierer fremtiden" ligger en ambisjon om å være kommunesektorens viktigste samarbeidspartner når overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn skal finansieres.

Kunden først

De nye nettsidene skal understøtte vår strategi Kunden først. Når du åpner www.KBN.com, kommer du rett til kundesidene. Herfra er du bare ett klikk unna innlogging til gjeldsportalen KBN Finans, vårt klimarisikoverktøy for kommunene, eller de helt nye sidene Rentenyheter, hvor det fortløpende legges ut oppdaterte artikler om ulike budsjetteringsrenter.

En annen nyvinning er en egen side med oversikt over våre låneprodukter, som skal gjøre det enkelt for kunden å sammenligne produktene og velge det som passer best for kundens behov.

Tydelig og gjenkjennelig

Med ny logo går vi over til å bruke KBN/KBN Den norske stats kommunalbank som vårt merkevarenavn, selv om det juridiske navnet fortsatt vil være Kommunalbanken AS. Den nye logoen egner seg bedre på digitale flater og er lettere gjenkjennelig. Merkevarenavnet beskriver i tillegg tydeligere vår rolle som statseid bank for kommunene. Dette gjelder særlig overfor internasjonale investorer, der det engelske merkevarenavnet nå er KBN The Norwegian Agency for Local Governments.

En plattform for videre utvikling

Kundedrevet digitalisering er én av våre strategiske satsningsområder. Med ny plattform for nettsidene legger vi til rette for å kunne utvikle enda flere digitale tjenester for kundene.

Vi håper du tar sidene i bruk og tar gjerne mot tilbakemeldinger.