Hopp til hovedinnhold

Ny snittberegning av selvkostrente for 2019

Flere kommuner ønsker å overvåke 5 års swaprenten som er grunnlaget for kalkylerenten i selvkostregnskapene og KBN vil jevnlig oppdatere våre kunder med denne informasjonen.

23.09.2019 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Snittet for 2019 så langt gir en kalkylerente på 2,29 %, litt ned fra 2,37 % i 2018. Det har vært et markant fall i 5 års renten den siste måneden og ser vi fremover prises denne renten omtrent på dagens nivå de nærmeste årene. Legges denne kurven til grunn kan man anta en rente for hele 2019 på 2,19 % og 2,01 % i 2020.

Fremtidig anslag på kalkylerente

År

Anslag kalkylerente

2019

2,19

2020

2,01

2021

1,99

2022

2,00

2023

2,04

2024

2,08

Swap september 2019

6.5.1 KALKYLERENTE

Som kalkylerente benyttes 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. For kapitalintensive betalingstjenester vil valg av kalkylerente ha vesentlig betydning i selvkostkalkylen.

Kalkylerenten settes til nivået på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng. Det benyttes gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret (etterkalkylen). Swaprenten publiseres bl.a. på Kommunalbankens nettsider.

Swaprenten ligger ikke lenger åpent på Kommunalbankens nettside, men er tilgjengelig for kunder som bruker KBN Finans. På Markedsdata-siden kan man selv hente opp historikken på 5 års swaprente og eksportere til Excel, hvorpå beregningen kan gjøres så ofte en ønsker på egen hånd.