Hopp til hovedinnhold

Snittberegning av selvkostrente for 2019

Flere kommuner ønsker å overvåke 5 års swaprenten som er grunnlaget for kalkylerenten i selvkostregnskapene og KBN vil jevnlig oppdatere våre kunder med denne informasjonen.

21.06.2019 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Snittet for 2019 så langt gir en kalkylerente på 2,33 % (1,83 % + 0,5 %).

Dette er litt ned fra 2,37 % i 2018. Ser vi fremover prises denne renten omtrent uendret de nærmeste årene med en svak oppgang fra 2021. Legges denne kurven til grunn kan man anta en rente for resten av 2019 på 2,19 % og 2,20 % i 2020.

Fremtidig anslag på kalkylerente

År

Anslag kalkylerente (inkl. påslag på 0.5%)

2019

2,19

2020

2,20

2021

2,23

2022

2,30

2023

2,38

2024

2,47

 

Swap juni 2019

6.5.1 KALKYLERENTE

Som kalkylerente benyttes 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. For kapitalintensive betalingstjenester vil valg av kalkylerente ha vesentlig betydning i selvkostkalkylen.

Kalkylerenten settes til nivået på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng. Det benyttes gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret (etterkalkylen). Swaprenten publiseres bl.a. på Kommunalbankens nettsider.

Swaprenten ligger ikke lenger åpent på Kommunalbankens nettside, men er tilgjengelig for kunder som bruker KBN Finans. På Markedsdata-siden kan man selv hente opp historikken på 5 års swaprente og eksportere til Excel, hvorpå beregningen kan gjøres så ofte en ønsker på egen hånd.