Hopp til hovedinnhold

Fortsatt fall i kalkylerenten

Kalkylerente til bruk ved beregning av selvkost tar utgangspunkt i 5 års swap pluss ½ prosentpoeng. I lys av fallet i fastrenter har KBN beregnet selvkostrenten ved utgangen av første tertial og laget et nytt anslag for forventet kalkylerente for hele 2020.

06.05.2020 / Nyheter

Som vi skrev i artikkel om kalkylerenten i starten av april, hadde 5-års swap-renten falt markant siden starten av året, noe som vil gi lavere kalkylerente for 2020. 
 
Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. 5-års renten har falt fra 2 % ved årsskiftet til 0,64 % pr 1. mai. Tillagt margin på 0,5 % gir det endring av selvkostrenten fra 2,5 % til 1,15 %. Snittet så langt i år er på 1,82 %, og når vi  tar med hva forward-kurven priser inn for resten av året får vi et anslag for hele 2020 på 1,34 %. Dette er ned 0,20 % fra anslaget for en måned siden og vil nok være betydelig nedgang fra hva flere kommuner har lagt til grunn i sine kalkyler for 2020. 

Kalkylerenten

År    
2016 1,69  
2017 1,98  
2018 2,37  
2019 2,30  
2020 1,34 Anslag
2021 1,22 Anslag
2022 1,32 Anslag
2023 1,43 Anslag
2024 1,53 Anslag

Forskrift om selvkost 

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.» 

Det er forventet at departementet legger frem en ny veileder om selvkost i løpet av året.