Hopp til hovedinnhold

Har dere investeringer som kan finansieres med grønne lån?

Planlegger dere dere å gjennomføre årets låneopptak i løpet av siste kvartal? Da anbefaler vi at dere i forkant sjekker hvilke av årets prosjekter som kvalifiserer til grønt lån i KBN.

23.10.2020 / Nyheter

Sjekk kriteriesettet for grønt lån for å se om deres prosjekter kvalifiserer, eller ta kontakt så hjelper vi dere gjerne.

Dersom prosjektet tidligere er kvalifisert for grønt lån, kan dere få grønt opptrekk til dette. Er dere usikre på om dere har grønne prosjekter, kan dere sjekke dette ved å logge inn i kundeportalen eller se på grønn prosjektliste. Vi anbefaler dere å ta kontakt med oss i god tid før låneopptak.

Kommuner med utestående grønne lån

Stadig flere kommuner gjør klimasmarte investeringer. Dette har vi merket gjennom en markant økning i etterspørsel etter grønne lån. I kartet over kan dere se i hvilke kommuner vi finansierer klimavennlige prosjekter, og dette kartet blir stadig grønnere. Ved å finansiere deres klimavennlige prosjekter, vil også deres kommune markeres med grønn farge på dette kartet – målet er at hele norgeskartet skal bli grønt!

Vår erfaring er at kommunene har en økende andel av investeringsbudsjettet som vil kvalifisere til grønt lån. Ønsker dere en grønn gjennomgang av deres investeringsbudsjett? Vi bidrar gjerne med å kartlegge hvilke investeringer som kvalifiserer til grønt lån.

Kontakt oss for en gjennomgang eller en prat om grønne lån.

Kontakt oss