Hopp til hovedinnhold

Har du behov for ekstraordinære avdrag mot slutten av 2020?

Mange er opptatt av å betale riktig budsjetterte avdrag i løpet av året, og ofte blir det behov for å innbetale ekstraordinære avdrag for å oppnå dette mot slutten av året. Det er ikke alltid at det er mulig, se oversikten her.

23.10.2020 / Nyheter

Fastrentelån egner seg ikke for innbetaling av ekstraordinære avdrag da man må bryte fastrenteavtalen og det dermed må beregnes og betales over/underkurs. Såkalte lån med obligasjonsvilkår har ikke fleksibilitet til ekstraordinære avdrag. På NIBOR-tilknyttede lån kan hovedstol bare nedbetales på termindato, dvs. i hovedsak hver tredje måned. For slike lån bør en derfor være ute i god tid for å sikre at det er terminer igjen før årsskiftet.

Pt-lån er derimot svært fleksibelt for å kunne innbetale ekstraordinære avdrag. Kommunalbanken trenger kun 14 dagers varsel før en innbetaling på Pt-lån.

For kommuner som er opptatt av å innbetale nøyaktig i henhold til minimumsavdraget er det i utgangspunktet bedre å ha en avdragsprofil i porteføljen som gjennom året avdrar litt mindre enn totalt beregnet minimumsavdrag. Da kan en enkelt innbetale ekstraordinært i løpet av året dersom uforutsette hendelser inntreffer. Dette forutsetter at en har lån med rentetilknytning som nevnt over. Et alternativ som en del kommuner benytter seg av er å ha et relativt stort pt-lån som avdragsfritt og innbetale ekstraordinært avdrag på dette lånet i slutten av året når en har beregnet nøyaktig hva en ønsker å innbetale i avdrag. 

Ved å logge inn i KBNs kundeportal, kan en se hvilke lån hvor endring er mulig og sende melding om ekstraordinært avdrag.

Ta kontakt med din kundeansvarlige, helst så tidlig som mulig, så får du hjelp til å finne en god løsning for eventuelle ekstraordinære avdrag.