Hopp til hovedinnhold

Kalkylerente for 2020

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

04.01.2021 / Nyheter

Selvkostforskriftens § 5 slår fast at «Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.» Her finner du regjeringens veileder til selvkostforskriften.

Snittrenten på 5-års swaprente for 2020 ble 0,89 %. Med tillegg av på 0,5 % får vi en kalkylerente på 1,39 % for 2020.

Kalkylerenten siste fem år:

2016

1,69

2017

1,98

2018

2,37

2019

2,30

2020

1,39

 

5 års swaprente gjennom 2020:

5-års swaprente 2020