Hopp til hovedinnhold

Kalkylerenten i 2020 flater ut

Et kraftig fall i 5 års renten i starten av året ble avløst av tydelig oppgang som nå har flatet ut. Dette gir en prognose for hele året som er lavere enn anslagene rett etter sommeren.

17.11.2020 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.  

5-års renten har beveget seg fra 2 % ved årsskiftet ned til 0,34 % den 15. Mai, for så å stige og forbli på om lag 0,7 % siden sommeren. Tillagt margin på 0,5 % gir det endring av selvkostrenten fra 2,5 % til 1,2 %.  

Snittet så langt i år er på 1,40 %. Inkluderer vi hva forward kurven priser inn for resten av året får vi et anslag for hele 2020 på 1,38 %. Dette nivået er 0,02 % lavere enn prognosen KBN publiserte i august la til grunn. Renteoppgangen vi så i sommer har stoppet opp og anslaget i år og årene fremover er nå ca 0,05 % lavere enn i august. Nivået for i år er nok langt under hva de fleste kommunene budsjetterte med før årsskiftet. 

 

År Kalkylerente  
2016 1,69%  
2017 1,98%  
2018 2,37%  
2019 2,30%  
2020 1,37% Anslag
2021 1,34% Anslag
2022 1,51% Anslag
2023 1,66% Anslag
2024 1,78% Anslag

Forskrift om selvkost  

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng».  Det er forventet at departementet legger frem en ny veileder om selvkost i løpet av året.