Hopp til hovedinnhold

Pressemelding om kapitaltilførsel

Regjeringen har i dag lagt frem forslag om å tilføre Kommunalbanken (KBN) 750 millioner kroner i ny egenkapital. Kapitaltilførselen gjør at KBN kan låne ut inntil 25 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren.

27.03.2020 / Nyheter

På pressekonferansen klokken 12.00 i dag presenterte regjeringen en rekke nye økonomiske tiltak som følge av koronavirusutbruddet. Ett av tiltakene er å tilføre KBN 750 millioner kroner i ny egenkapital «for å legge til rette for at markedene fungerer best mulig, og for å unngå at kommunenes refinansiering av verdipapirer med kort løpetid bidrar til å forsterke stresset i markedene».

Koronavirusutbruddet har blant annet medført at kapitalmarkedet er preget av stor uro, og det har vist seg vanskelig for flere kommuner å få refinansiert sine lån i markedet.

- Kommunene står overfor store utfordringer i håndteringen av Covid-19. Som landets største långiver til kommunesektoren er KBN klar til å bidra for å opprettholde velferdstjenestene gjennom å løse kommunenes finansieringsbehov, sier utlånsdirektør i KBN Lars Strøm Prestvik.

– Med regjeringens forslag vil KBN kunne refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren, og raskt dekke opp for bortfall av finansiering i andre markeder, sier Prestvik og viser til at KBN i hovedsak kommer til å refinansiere slike korte lån i lån med lengre løpetider.

Forslagene fra regjeringen ble i dag oversendt som en proposisjon (Prop. 67 S)  til Stortinget.

Kontakt oss

 • Jannicke Trumpy Granquist

  Jannicke Trumpy Granquist

  Administrerende direktør (CEO)
  +47 48 40 16 46
 • Tor Ole Steinsland

  Tor Ole Steinsland

  Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
  +47 98 24 70 16