Hopp til hovedinnhold

Lær mer om garantier

Fylkesmannen i Rogaland inviterer til webinar om kommunale økonomiske garantier. Dette er nyttig for alle som skal garantere for en virksomhet.

26.11.2020 / Nyheter

Fylkesmannen erfarer at de sakene som kommer til behandling i kommunestyrene og til godkjenning hos Fylkesmannen ofte er mangelfulle. I en del tilfeller må sakene tilbake for nytt vedtak i kommunestyret på grunn av feil. Dette kan også få innvirkning på saksbehandlingstid og muligheten til å få lån i KBN. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner som skal garantere for en virksomhet om å få med seg dette, uansett hvor i landet de ligger.

I webinaret går fagdirektør Kristine Enger gjennom de tre vanligste feilene som gjøres ved behandling av søknader om kommunale garantier, tre fallgruver som de kaller det. På webinaret forteller de også om muligheter for å få ytterligere kunnskap og veiledning gjennom et eget fordypningskurs om kommunale garantier. Webinaret går to ganger for å sikre at så mange som mulig får anledning til å delta.

Webinar 1. desember: Tre fallgruver å unngå når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

Meld deg på her: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2020/12/webinar-tre-fallgruver-a-unnga-nar-kommunen-gir-okonomisk-garanti-til-en-annen-virksomhet/

Webinar 3. desember: Tre fallgruver å unngå når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

Meld deg på her: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2020/12/webinar-tre-fallgruver-a-unnga-nar-kommunen-gir-okonomisk-garanti-til-en-annen-virksomhet2/