Hopp til hovedinnhold

Ny mulighet til å søke om støtte fra Klimasats

Regjeringen har foreslått nye 100 millioner kroner til Klimasats. Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte for omstilling til lavutslippssamfunnet.

16.12.2020 / Nyheter

Regjeringen har også øremerket 80 millioner kroner til klimavennlige hurtigbåter i statsbudsjettet for 2021. Investeringer som får tilskudd fra Klimasats, kvalifiserer også automatisk til grønne lån i KBN.

Ordningen Klimasats har siden 2016 gitt tilskudd til lokale klimatiltak i nesten to tredjedeler av landets kommuner. Det er Miljødirektoratet som forvalter tilskuddsordningen, og de har siden oppstart delt ut over 900 millioner kroner til 1.300 ulike prosjekter. Alle kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke om støtte – inkludert Longyearbyen Lokalstyre.

Å søke om støtte fra Klimasats er en veldig god måte å komme i gang med lokale klimatiltak på. Kommunal sektor spiller en nøkkelrolle for at Norge skal nå sine nasjonale utslippsforpliktelser, og besitter flere virkemidler for å redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp. Og dersom en trenger inspirasjon til hvilke tiltak en kan gjennomføre eller søke om støtte til, har Miljødirektoratet en egen liste med informasjon om de 1.300 prosjektene som tidligere har fått tilskudd: Miljødirektoratets prosjektliste

Investeringer som har fått tilskudd fra Klimasats vil automatisk kvalifisere til grønt lån i KBN. Flesberg kommune fikk for eksempel i 2017 og 2018 tilskudd til både forprosjekt og utbygging på til sammen 8,25 millioner kroner til ny skole med idrettshall og svømmehall. Skolen er bygget i passivhusnivå og med klimavennlige materialer. Flesberg kommune har også fått støtte fra Enova for innovative løsninger og synergieffekter mellom energibruken i svømmehallen og skolen. De har også fått et grønt lån i KBN, på nesten 250 millioner kroner med rabattert rente.

Illustrasjon: SPINN Arkitekter
icon SPINN Arkitekter

Et annet prosjekt som også har fått støtte av Klimasats til et forprosjekt, er Frøya kommune. De fikk i 2019 250.000 kroner fra Klimasats for å utrede hvordan et nytt helse- og omsorgssenter kunne bygges med en klar miljøprofil. I 2020 søkte Frøya kommune om grønt lån i KBN, basert på valg om å gå videre med løsninger som lavt energibehov i bygget, bruk av klimavennlige materialer, og egen energiproduksjon. Med en totalkostnad på cirka 400 millioner kroner og et grønt lån i KBN på 60 mill kroner, vil en lavere rente i tillegg til tilskudd fra Klimasats være et insentiv for å investere mer klimavennlig.

Hovedfristen for å søke om støtte fra Klimasats er 15. februar, men for noen typer tiltak er det flere søknadsfrister. Les mer om hva som kan utløse støtte fra Klimasats og mer om søknadsprosessen på Miljødirektoratets nettside.

Ønsker du å få en vurdering av hvilke investeringer som kan kvalifisere til grønt lån? Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere muligheter.

Kontakt oss