Hopp til hovedinnhold

Har du sett det oppdaterte kriteriesettet for grønne lån?

Med et nytt kriteriesett i tabellformat blir det enda tydeligere hvilke prosjekter som kvalifiserer til KBNs grønne lån.

11.06.2020 / Nyheter

KBN har tilbudt grønne lån siden 2010. Det er lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Prosjekter som er finansiert med grønne lån skal tilfredsstille KBNs kriterier for grønne lån. Disse kriteriene ble oppdatert 1. januar 2020.

Oppdatert kriteriesett for KBNs grønne lån (pdf)

Revideringen av kriteriesettet ble gjort i samarbeid med KBNs grønne ekspertkomité. Denne komiteen består av eksterne fagpersoner og bidrar med en årlig vurdering av kriteriene.

Takk til KBNs grønne ekspertkomité

  • Asker kommune /Reidun Aasen Vadseth
  • Enova /Rune Røkke og Anders Solem
  • Miljødirektoratet /Kirvil Stoltenberg
  • KS /Kjetil Bjørklund
  • Vestland fylkeskommune /Sølve Sondsbø
  • Zero /Jenny Skagestad

Kia Kriens Haavi, rådgiver for klima og grønn finans i KBN, ledet arbeidet for revideringen. Hun trekker frem overgangen til tabellformat som en av de viktigste endringene i kriteriesettet. Haavi håper at dette tydeliggjør hvilke prosjekter som kvalifiserer til KBNs grønne lån.

- Bakgrunnen for revideringen er todelt. På den ene siden skal kriteriesettet speile utviklingen i teknologi, forskrifter og beste praksis innenfor de ulike kategoriene. Det forrige kriteriesettet ble utviklet i 2016 og de generelle miljøkravene har blitt skrudd opp siden den gang. I tillegg var det behov for å tydeliggjøre ovenfor både kunder og investorer hva som kvalifiserer til grønt lån i KBN. I tillegg til tydeligere kriterier, har kriteriesettet også fått en real ansiktsløftning! Målet er at det skal være lettlest, på tross av mengden med informasjon.

Utklipp fra kriteriesett. Vi håper at oppdateringen gjør det enda enklere for våre kunder å vurdere om deres prosjekter kvalifiserer til KBNs grønne lån.

Ønsker flere søknader om grønt lån til tiltak i eksisterende bygg og klimatilpasning

-Dersom jeg skulle kommet med et ønske, så måtte det vært å se flere gode prosjekter i eksisterende bygg, eller tiltak for klimatilpasning. Dette er to områder som vi ikke har fått så mange søknader til enda, men som er viktige om vi skal nå målet om et lavutslippssamfunn som også tåler ekstremvær. Også vil det alltid være tiltak vi ikke har fanget opp i kriteriesettet, så hvis noen har et prosjekt med løsninger som ikke er så kjent i markedet enda, kanskje et innovasjonsprosjekt, så er vi veldig interesserte i det!

Ønsker du en gjennomgang av ditt investeringsbudsjett?

Ta kontakt, så hjelper vi gjerne med å identifisere investeringer i budsjettet som kan kvalifisere til grønt lån.  Vi ser også gjerne på hvilke grep dere kan gjøre med fremtidige invester slik at de også kan kvalifisere til grønt lån.

Kontakt oss