Hopp til hovedinnhold

Lansering av PLATON-nettside

KBN er stolt brukerpartner i Norges største samfunnsfaglige klimaprosjekt PLATON. I dag lanseres prosjektets nettsider.

13.05.2020 / Nyheter

Prosjektet skal bygge en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp. KBN deltar i prosjekter om KLIMASATS og utslippsfri sjøfart, som er viktige områder for kommunene fremover i det grønne skiftet. Av andre brukerpartnere er Finansdepartementet, SSB, Miljødirektoratet og Frischsenteret. 

På PLATON sin nye nettside www.platonklima.no vil det bli lagt ut lengre artikler og korte notater som oppsummerer ny kunnskap fra forskningen. Her kommer det også en egen ressursside for kommunene, som er aktuell for våre kunder å følge med på.

 

Kontakt oss