Hopp til hovedinnhold

Status i KBN

KBN kan få økt utlånskapasitet, og PT-renten reduseres.

30.03.2020 / Nyheter

Regjeringen har foreslått å tilføre KBN 750 mill kr. i økt egenkapital. Forslaget behandles i Stortinget tirsdag 31.mars. Bakgrunnen er uro i kapitalmarkedene og et tiltak for å redusere stress i dette markedet. Kapitaløkningen vil gi en økt utlånskapasitet på 20 -25 milliarder.

Det viktig å presisere at KBN som selskap ikke hadde behov for økt egenkapital. KBN har i utgangspunktet kapasitet til å gi tilbud på alt av ordinære låneopptak, men får nå kapasitet både til eventuelle ekstra behov for finansiering/likviditetslån og til å refinansiere betydelig volum fra kapitalmarkedet.

Omlag 40% av kommunene og alle fylkeskommunene benytter kapitalmarkedet i varierende grad som finansieringskilde i form av sertifikatlån eller obligasjonslån. For disse er tilstanden i kapitalmarkedet vært viktig, og spesielt de 95 kommuner og fylkeskommuner som har forfall av sertifikater på denne siden av sommeren. Løsningen fra regjeringen minimerer nå refinansieringsrisikoen fram til sommeren i dette markedet.

KBN vil likevel anmode de kundene det gjelder om i hvert fall ikke å øke bruken av kort finansiering framover. Selv med løsningen som nå foreligger er det fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover og dermed betydelig med finansiell risiko. Vi vil fortløpende vurdere i hvilke tilfeller vi vil gi tilbud om kort finansiering og når vi ikke gir det. I alle tilfeller blir det en innstramming i forhold til praksis fram til nå. De siste ukers hendelser har også vært en påminnelse om verdien av å ha spredning i forfallstidspunkt på gjelden.

For de resterende 60% av kommunene som bare bruker lange lån med avdrag er tilstanden i kapitalmarkedet av mindre viktighet. KBN og KLP sikrer tilgang til lang finansiering på lik linje med tidligere år, upåvirket av situasjonen nå og videre utvikling.

KBN er til for våre kunder og vi er nå opptatt av å stille opp og bidra til gode og langsiktige finansieringsløsninger! Ta kontakt om det er behov for å diskutere eller trenger innspill.

Reduksjon i PT-renten

PT-renten vil bli satt ned med inntil 0,5 prosentpoeng med virkning fra 14. april. Dette betyr at KBN samlet har redusert PT-renten inntil med 1% siden 20. mars. Som nevnt i annen artikkel i nyhetsbrevet så er differansen mellom 3 mnd Nibor og Norges Banks styringsrente fortsatt svært høy. Dersom denne differansen reduseres, vil det kunne danne grunnlaget for en ytterligere reduksjon i PT-rente.