Hopp til hovedinnhold

Status KBN – ordinær utlånsvirksomhet og kapasitet

Vi ønsker å holde kundene våre oppdatert om hva som skjer. Derfor inviterer vi til webinar på tirsdag kl 14.30, hvor vi vil gå igjennom status på både markedene og KBN.

20.03.2020 / Redaktør: Lars Strøm Prestvik, Utlånsdirektør / Nyheter

Denne ukens ulike og ekstreme hendelser i finansmarkedene har gitt oss en ordentlig test på vår beredskap for finansielle kriser, og våre strategier innenfor de risikorammer og kapitaldekningskrav som KBN opererer under. KBN etterlever alle pålagte krav.

Vår PT-rente ble satt ned 0,5 prosentpoeng med virkning fra i dag. Vi skal også følge opp dagens rentekutt fra Norges Bank på 0,75 prosentpoeng i styringsrenten. Men vi må bruke noe tid på å vurdere hvor stor neste rentenedgang vil bli. Også vi opplever vesentlig høyere marginer i de kapitalmarkeder vi opererer i, og vi må få bedre oversikt over hvordan de ekstreme bevegelser i finansmarkedene innvirker på vår lønnsomhet.

En redusert lønnsomhet vil gi lavere utlånskapasitet, og vi vil gjøre tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt det lar seg gjøre skjerme eksisterende lange lån med flytende marginer fra høyere marginer. For nye lån vil vi tilby høyere marginer, og disse vil kunne endre seg fra uke til uke.

Denne uken har kapitalmarkedet vært på bristepunktet, og dette påvirker også oss. Vi prøver å bidra innenfor det mulighetspunktet vi har for å unngå mislighold av lån som forfaller. Dette har vært en høyst reell problemstilling, og ville gitt store konsekvenser for både KBN og alle kommuner i kapitalmarkedet. Det er kritisk også for oss at dette markedet fungerer fordi vi må prioritere vår utlånskapasitet, først og fremst til ordinære låneopptak.

Vi ønsker å holde kundene våre oppdatert om hva vi skjer og være mest mulig transparente hva vi selv gjør. Derfor inviterer vi til webinar på tirsdag kl 14.30, hvor vi vil gjennomgå  status på både markedene og KBN.