Hopp til hovedinnhold

Uro i finansmarkedene

Frykt for større globale konsekvenser av koronaviruset påvirker finansmarkedene i betydelig grad.

13.03.2020 / Nyheter

Børskursene har stupt og rentene falt over hele verden. Heller ikke kredittmarkedene forblir uberørt av en økende frykt for at konsekvensen over tid innebærer lavere vekst. Forverrer situasjonen seg, vil det føre til konkurser og mislighold av lån i enkelte bransjer. Dette påvirker også kredittmarginene for bransjer som indirekte blir berørt, eksempelvis kommunesektoren.

Det er denne uken (uke 10) rullert lån med kort og mellomlang løpetid på rundt fem milliarder kroner. Størstedelen har vært knyttet til såkalt IMM-rullering den 18. mars. Volumet er fordelt på korte lån, i all hovedsak tre måneders løpetid, og en god del fastrentelån med løpetid opp til fem år.

Det har vært en generell utgang i alle kredittmarginene de siste tre ukene. Dette har kulminert denne uken, og kredittmarginene er i ferd med å nærme seg toppnivåene fra høsten 2015. Videre utvikling er veldig usikker og avhengig av en rekke forhold. Gitt den sannsynlige varigheten av situasjonen rundt koronaviruset, både lokalt og globalt, så må det forventes høye kredittmarginer i en lengre periode framover.

  3 mnd 2 år 5 år 10 år
Indikativ margin over NIBOR 0,25 0,55 0,75 0,90
Endring fra årsskiftet + 0,12 + 0,37 + 0,39 + 0,38

Figuren viser indikative kredittpåslag over NIBOR/SWAP på ulike løpetider i kapitalmarkedet for en gjennomsnittlig kommune i dette markedet.

Klikk her for å se bildet i et større format