Hopp til hovedinnhold

Vinn prisen for Årets lokale klimatiltak 2020

For tiende år på rad arrangerer KS, KBN og Miljøstiftelsen Zero konkurransen Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse som premierer de beste klimatiltakene i kommunesektoren.

19.08.2020 / Nyheter

Det er også 10 år til kommuner og resten av verden skal ha halvert sine klimagassutslipp for å nå Parisavtalen. Målet med konkurransen er å fremheve gode lokale klimatiltak, skape begeistring, og inspirere andre. For å finne frem til de beste prosjektene, og til de som kanskje har gjort noe helt nytt, så trenger vi at kommunene blir tipset om konkurransen og melder seg på.

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne vil bli hedret på Zerokonferansen 9.-13. november 2020.

Frist for å melde seg på konkurransen er 24. september.

Flora kommune vant Årets lokale klimatiltak i 2018 med sin hydrogendrevne passasjerbåt. Illustrasjon: Brødrene Aa

Konkurransekriterier:
  • Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
  • Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
  • Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
  • Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.
Juryen vil også legge vekt på disse momentene:
  • Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
  • Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
  • Gode planløsninger.
  • Bruk av utslippsfri teknologi.

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Bjørn Arild Gram i KS, fungerende administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Odd Einar Dørum og daglig leder Marius Holm i ZERO.

Eksempler på tiltak kan være areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk, forbildeprosjekter for energi-/materialbruk i bygg, produksjon av fornybar energi, eller infrastruktur for bruk av fornybar energi. Det kan også være nye finansieringsløsninger, eller samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.

KBN tilbyr også grønne lån til klimasmarte investeringer. Les mer om grønne lån, eller ta en titt på grønn prosjektliste for å hente inspirasjon fra tidligere prosjekter.

Fjorårets vinner av Årets lokale klimatiltak, Oslo kommune. Prisen ble mottatt av etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven, byrådsleder Raymond Johansen og byråd Hanna E. Marcussen. Oslo kommune vant prisen i 2019 for utslippsfri byggeplass. Foto: ZERO

Vil du vite mer om Årets lokale klimatiltak?

Last ned: Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2020
Påmeldingsskjema for Årets lokale klimatiltak