Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Forslag til budsjettrenter 2022-2025

På bakgrunn av ny rentebane fra Norges Bank, gjengitt i pengepolitisk rapport nr. 3 (PPR 3/21), vil vi nå kunne anbefale budsjettrenter for bruk i perioden 2022-2025.

23.09.2021 / Nyheter

Norges Bank økte som forventet styringsrenten fra 0 til 0,25 % på sitt møte 23. september. Ny og oppdatert rentebane gjengitt i PPR 3/21 viser at neste renteøkning mest sannsynlig vil skje i desember 2021. To eller tre renteøkninger må forventes gjennom 2022 og en sannsynlig NIBOR-rente ved utgangen av 2022 på rundt 1,5 %, økende til rundt 1,9 % ved utgangen av 2023. 

Norges Bank økte forventningene marginalt for hvor høyt rentene kommer til å være ved utgangen av 2024 sammenlignet med rapporten de la frem i juni. Nå forventer sentralbanken at styringsrenten skal ligge på 1,64 % i slutten av 2024 mot 1,56 % i rapporten i juni. Det tilsvarer en NIBOR 3 mnd på rundt 2-2,1 %. Dette innebærer et flytende rentenivå noe over hva vi hadde før pandemien inntraff vinteren 2020. 

Ut fra ovennevnte rapport har vi satt opp budsjettrenter for perioden 2022-2025. Metodikken vi bruker er å sette opp hva Norges Bank forventer at sentralbankrentene skal ligge på som et snitt for hvert år, og legge til deres forventning om pengemarkedets påslag på 35 bp for å finne NIBOR 3 mnd. Deretter legger vi på vår KBNs margin på 60 bp for lange avdragsbaserte lån som vil gi et resultatet for budsjettrentene. Andre løpetider vil gi andre påslag over NIBOR. 

Ut fra markedsforventningene ser vi at markedet nå har ca. 0,25 % poeng lavere forventning om rentenivået fra 2024 og 2025. Dette er ikke en stor forskjell, så en anbefaling vil være å bruke Norges Banks forventning om hvor de vil sette styringsrenten for denne perioden. 

budsjettrenter

Det vil selvsagt være usikkerhet framover både rundt tempo for økningene og på hvilket nivå Norges Bank vil anse seg ferdig med økningene. Med mindre hele verdensøkonomien får et alvorlig økonomisk tilbakeslag som blir mer varig er det grunn til å tro at rentenivået skal tilbake omlag til nivået før mars 2020 i løpet av kommende fire år.