Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Første renteheving gjennomført

Norges Bank øker renten med 0,25 % poeng, og varsler en gradvis normalisering av styringsrenten tilbake til nivået før pandemien inntraff.

23.09.2021 / Nyheter

Som forventet og veldig tydelig varslet fra Norges Bank selv, ble styringsrenten økt fra 0 til 0,25 % på rentemøtet torsdag 23. september. Bakgrunnen for hevingen er at norsk økonomi har hentet seg inn igjen etter det kraftige fallet siden pandemien startet vinteren 2020. Økonomien er tilbake til veksten vi hadde og utsiktene til økt inflasjon virker å være under kontroll. Arbeidsledigheten har falt kraftig og det er ingen andre vesentlige faktorer rapportert siden juni 2021. Norges Bank mener inflasjonen vil ta seg opp de neste månedene, men ikke vil stige betydelig over målet på 2 % de neste to årene. 

Internasjonalt forventer Norges Bank at økonomisk aktivitet vil ta seg opp til samme nivå som før pandemien inntraff i løpet av neste kvartal. Sentralbanken i USA, FED hadde møte onsdag 22. september. De endret ikke styringsrentene, men i styret var det nå flere som mente at første renteheving ville komme i løpet av 2022, og ikke 2023 som uttalt på tidligere møte. 

Videre uttalte Sentralbanksjef Olsen: «Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember. Det betyr at styringsrenten vil være 0,50 % ved utgangen av året og at NIBOR 3 mnd vil ligge i området 0,85 - 1 % mot dagens nivå på rundt 0,50 %». 

Fremover ser Norges Bank for seg at styringsrenten mot slutten av 2024 vil ligge på 1,68 %. Dette er en oppgang fra 1,56 % fra anslaget i juni. Denne endringen i anslaget representerer en større sjanse for en styringsrente på 1,75 % enn 1,50 % ved utgangen av 2024. Rentekurven (blå stiplet) som Norges Bank nå publiserte er marginalt høyere enn i juni-rapporten (brun stiplet). Som vi ser av grafen vil vi da være tilbake omtrent samme styringsrente som før koronaepidemien startet i mars 2020, kanskje også 0,25 % høyere. Med dette som utgangspunkt kan vi forvente en NIBOR-rente ved utgangen av 2024 på mellom 1,75 - 2,1 %.